Home

Nieuws 391 x bekeken

Nieuw huwelijksvermogensrecht heeft ook fiscale gevolgen

Den Haag - Het op 1 januari 2012 in werking getreden nieuwe huwelijksvermogensrecht heeft ook een fiscale kant. Een belangrijk aspect van de wet ‘Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen’ is de ‘economisch belang-benadering’ bij financiële verstrengeling tussen gehuwden buiten gemeenschap van goederen.

Dit houdt -kort gezegd- in dat als de ene echtgenoot de andere echtgenoot financieel in staat stelt om bijvoorbeeld een woning op eigen naam te kopen, de eerstgenoemde echtgenoot in beginsel (civielrechtelijk) meedeelt in de waardeontwikkeling van die woning, zowel in positieve als in negatieve zin. Tot 1 januari 2012 was de geldstrekkende echtgenoot veelal alleen gerechtigd tot een terugbetaling van de geldsom (het vergoedingsrecht).

Hoewel deze wet formeel alleen tot wetsaanpassingen leidt in het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime kan deze wetswijziging in voorkomende situaties wel degelijk fiscale gevolgen hebben.

Het betreft onder meer situaties van ondernemers in de inkomstenbelasting die gehuwd zijn buiten gemeenschap van goederen en waarbij de echtgenoot-niet-ondernemer met eigen vermogen als medefinancier optreedt om de echtgenoot-ondernemer in staat te stellen om bijvoorbeeld een bedrijfspand op eigen naam te kunnen. Hetzelfde geldt voor de situatie van co-financier van de verbouwing van een bestaand pand van de echtgenoot-ondernemer. Zelfs het verstrekken van middelen aan de onderneming van de ondernemende echtgenoot zonder dat het daarbij gaat om een specifiek vermogensbestanddeel van de onderneming heeft voortaan andere fiscale gevolgen.

Andere fiscale gevolgen per 1 januari 2012 betreffen de aanmerkelijkbelangregeling waarbij bijvoorbeeld de ene echtgenoot de andere echtgenoot financieel in staat stelt om een aanmerkelijk belang te verwerven of uit te breiden of waarbij de ene echtgenoot de echtgenoot met een aanmerkelijk belang geldmiddelen verstrekt om daarmee een bedrijfspand voor de bv te kopen.

Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden en/of ondernemer of aanmerkelijkbelanghouder dam dient u rekening te houden met de gewijzigde spelregels.

Meer informatie: Staatsblad, 18 april 2011, nummer 2011/605.

Of registreer je om te kunnen reageren.