Home

Nieuws 1 reactie

Nederland exporteert 2 procent minder mest

Assen – In 2011 is ruim 23 miljoen ton mest vervoerd. Dat is 3,7 procent meer dan in 2010.

Het volume mest dat is geëxporteerd is wel met 2 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen van het ministerie van ELI.
Met de transporten is 108,9 miljoen kilo fosfaat getransporteerd en 174,6 miljoen kilo stikstof. De hoeveelheid getransporteerde varkensmest in 2011 was 10,4 miljoen ton, dat is 2,9 procent meer dan in 2010. Transport van pluimveemest is in 2011 met 5,1 procent afgenomen naar 1,5 miljoen ton. Het volume rundveemest dat vorig jaar is getransporteerd is met 3,1 procent gestegen naar 7,2 miljoen ton.
Volgens Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie bij Cumela Nederland is de stijging in het volume getransporteerde varkensmest te danken aan het lange, goede voorjaar. ”Het uitrijdseizoen was zeer lang, hierdoor is er veel mest uitgereden. Ook een deel van de mest dat in 2010 door het slechte weer niet geplaatst kon worden is in 2011 uitgereden, 2010 was namelijk een dipjaar door de lange winter en korte voorjaar. Hierdoor bleef een deel van de mest in de putten zitten”, aldus Verkerk. Door het lange uitrijdseizoen zijn er ook meer lange afstandritten gemaakt met grote vrachtwagens in plaats van de kleine 20 kuub tanks. Het aantal transporten is daardoor – ondanks het grotere volume – afgenomen met 34.756 ritten ten opzichte van 2010.
De totale hoeveelheid geëxporteerde dierlijke mest was vorig jaar 2 miljoen ton. Dat komt overeen met 26,3 miljoen kilo fosfaat en 33,4 miljoen kilo stikstof. Daarmee is 2 procent minder mest de grens overgegaan. Dit als gevolg van wetgeving in Duitsland die plotseling zwaardere eisen stelde aan de hygiënisering (door middel van druksterilisatie) van de mest die de grens over gaat. ”De verplichte druksterilisatie ging er in augustus vorig jaar weer af. Tot die tijd heeft was de export van mest naar Duitsland een stuk minder omdat veel exporteurs niet aan deze strenge eisen konden voldoen. Hierdoor ging er 8 procent minder mest naar Duitsland”, aldus Verkerk. Het land voert nog wel steeds de lijst aan als grootste importland van Nederlandse mest (1,6 miljoen ton), gevolgd door België (373.000 kilo) en Frankrijk (191.000 kilo). België ontving 12 procent meer Nederlandse dierlijke mest in 2011, Frankrijk 36 procent meer.

Eén reactie

  • Emmy.koeleman1

    Ter aanvulling: er is minder mest geëxporteerd maar in tegenstelling tot 2010 is er vorig jaar wel MEER fosfaat en stikstof geëxporteerd. In 2011: 26,3 miljoen kg fosfaat tegen 25,7 miljoen kg fosfaat in 2010. Voor stikstof: in 2011 is er 33,4 miljoen kg geëxporteerd, in 2010 was dit 33,3 miljoen kg.

Of registreer je om te kunnen reageren.