Home

Nieuws 323 x bekeken

Natuurakkoord geeft nieuwe uitleg aan al gemaakte afspraken

Den Haag – Staatsecretaris Henk Bleker en de provincies zijn het eens geworden over de interpretatie van het natuurakkoord. Dit is vastgelegd in een zogenaamd Afsprakenkader.

Er is vooral duidelijkheid gekomen over de ruilgronden voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook heeft Bleker de toezegging gedaan dat er niet meer bezuinigd zal worden op natuurbeheer.

Het natuurakkoord waarover de provincies in december hebben gestemd, gaat over het decentraliseren van het natuurbeheer van het Rijk naar de provincies. In december ontstond een patstelling omdat de provincies Noord-Brabant, Friesland, Groningen en Drenthe tegen stemde. Flevoland heeft nog niet gestemd vanwege de kwestie rond Oostvaarderswold. De provincie wil eerst helderheid over de rijksbijdrage voor het natuurgebied.

Noord-Brabant
Johan van den Hout, gedeputeerde van Noord-Brabant zegt vooral blij te zijn met de toezegging van Bleker dat er niet meer bezuinigd zal gaan worden gedurende deze kabinetsperiode op natuurbeheer. Hij zal de Provinciale Staten voorstellen mee te werken met de uitvoering van het akkoord. De Provinciale Staten van Noord-Brabant zullen eind februari beslissen of zij de gedeputeerde volgen in zijn advies of niet.

Friesland
Gedeputeerde van Friesland Johannes Kramer is tevreden over de afspraken die gemaakt zijn omtrent de ruilgronden. ”De afspraken die gemaakt waren in het natuurakkoord waren op meerdere manieren uit te leggen. Nu is het helder dat de 14.000 hectare aan ruilgronden in het Rijk heeft gereserveerd voor de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur ook daadwerkelijk beschikbaar komt en wordt overgedragen aan de provincies.” In 2016 wordt de uitvoering van de eerste 6.000 hectare geëvalueerd. In totaal 2021 moet 14.000 hectare ter waarde van 700 miljoen euro volledig overgedragen zijn voor de uitvoering van de EHS.

Groningen
Wiebe van der Ploeg, gedeputeerde in Groningen, heeft een dubbel gevoel over het nieuwe akkoord. ”Ik ben blij dat er door diverse provincies, waaronder Groningen, tegengestemd is. Er is nu tenminste duidelijkheid gekomen over de afspraken.” Hij benadrukt dat het akkoord in de kern niet is verbeterd, maar dat er overeenstemming is over de interpretatie van het akkoord. ”Vooral over de ruilgronden waren grote misverstanden. Dat is nu helder.”

De uitvoering van natuurgebieden en de EHS heeft anderhalf jaar op slot gezeten vanwege de impasse die er was tussen het Rijk en de provincies. Nu is er weer uitzicht op de voortgang van de ontwikkeling van de natuurgebieden.

Uiterlijk 24 februari moet duidelijk zijn of alle provincies nu instemmen of niet. Veel keus hebben zij echter niet: wie tegenstemt, kan als nog de keuze hebben mee te werken aan de uitvoering van het akkoord of verwikkeld raken in juridische procedures.

Of registreer je om te kunnen reageren.