Home

Nieuws 705 x bekeken

Maatregelen tegen ganzen voor boeren rond Schiphol

Den Haag – Rondom luchthaven Schiphol wordt via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgelegd op welke wijze rekening moet worden gehouden met de vogelaantrekkende werking van bepaalde bestemmingen. Dat schrijft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit jaar zal een inventarisatie worden gemaakt van de ruimtelijke ontwikkeling in de zone tussen 6 en 13 kilometer rondom het vliegveld.
Schiphol ondervindt veel overlast van ganzen, die een risico vormen voor de vliegveiligheid. In 2011 werden ongeveer 9.500 ganzen afgeschoten en ongeveer 4.000 nesten bewerkt. De populatie is daarmee echter nog maar beperkt gereduceerd.
Via een Green Deal is met boeren uit de Haarlemmermeer en Wageningen UR een plan ontwikkeld voor de teelt van olifantsgras rondom Schiphol. Dit hoge gewas moet vogelwerend werken. Het onderzoeksproject begint dit jaar. Tevens worden in de omgeving van Schiphol afspraken gemaakt over het direct na de oogst onderwerken van graanresten met een vergoeding van de kosten. Dit initiatief zal worden uitgebreid met als doel dat op basis van langjarige verplichtingen alle agrariërs binnen een straal van 6 kilometer rond Schiphol de graanresten onderwerken.
In 2012 zal het populatiebeheer ook worden gecontinueerd, afschot en nestbewerking worden intensief en blijvend ingezet. Voor de mogelijkheid om ganzen te vergassen met CO2 is het gebruik van het gas als bestrijdingsmiddel aangevraagd. Atsma gaat ervan uit dat het proces voor de ruiperiode zover is gevorderd dat de methode tijdelijk gebruikt kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.