Home

Nieuws 452 x bekeken

LTO Noord kritisch over natuurplannen provincie Overijssel

Zwolle – LTO Noord Overijssel heeft twijfels bij de herijking van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De organisatie zet vraagtekens bij de haalbaarheid en betaalbaarheid en wil duidelijkheid over de positie van agrariërs in en rond de EHS en de Groen Blauwe Hoofdstructuur. Plannen waar nu geen geld voor is, gaan wat betreft LTO Noord van tafel.

De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. In sommige gebieden bevinden zich landbouwbedrijven. ”Ondernemers moeten blijvend toekomstperspectief hebben”, aldus Roelof Steenbeek, voorzitter van LTO Noord provincie Overijssel.
De regie over de inrichting van het landelijk gebied ligt sinds kort bij de provincies. Het Overijsselse bestuur wil de EHS herijken en hier de Natura 2000 gebieden onder laten vallen. LTO steunt het voorstel, maar alleen als er voldoende geld is voor de uitkoop van boeren.
”Liever een vitale agrarische sector in dit gebied dan halve plannen waar geen reële financiële onderbouwing onder ligt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.