Home

Nieuws 1 reactie

LTO Noord: West-Friese boer moet meer samen werken

Bovenkarspel – De West-Friese agrarisch ondernemer moet zich openstellen en inspannen voor meer samenwerking. Dat stelt LTO Noord West-Friesland in haar visie op de agribusiness.

De visie van de land- en tuinbouworganisatie is dinsdag bij de opening van het Holland Flower Festival in Bovenkarspel uitgereikt aan gedeputeerde Jaap Bond. Doel van de visie is dat de West-Friese agribusiness uitgroeit tot een internationaal concurrerende land- en tuinbouwregio.
LTO Noord hecht groot belang aan intensievere samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Zowel boeren en tuinders als de West-Friese agribusiness hebben hun positie in de markt veroverd, door zich vooral op de vraag te richten.
Volgens LTO Noord is het van belang dat er structureel overleg is met de regionale bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor economie, transport en infrastructuur. Daarnaast pleit de organisatie voor de ontwikkeling van een Agritech Campus in Noord-Holland-Noord.
In de visie zegt de organisatie dat de ontwikkeling alleen te bewerkstelligen is, als ondernemers, overheden en keniisinstellingen goed samenwerken. ”Met name de agrarische ondernemers zullen zich open moeten stellen en in moeten spannen voor samenwerking, kennisdeling en verbetering van het onderwijs en het imago van de sector. Mogelijk zullen hiervoor drempels, zoals bijvoorbeeld het individualistisch karakter van de West-Friese ondernemer, moeten worden overwonnen.”

Eén reactie

  • NoordHollander

    dit is wat de veehouderij betreft volslagen naast de plamk de melkveehouders in onze provincie, die leveren aan cono ook nog eens de beste der uitbetalers die in het werelderfgoed de beemster die dit jaar 400 jaar bestaan viert een prachtige nieuwe kaasfabriek bouwen hebben via hun caring dairy systeem, waar middels ledenbijeenkomsten op bedrijven verplichte kursusdagen gegeven worden , die verplicht zijn tegen vergoeding via melkafrekening al een zeer moderne vorm van samenwerking, iets wat fc en crv nu een beetje na gaan proberen te doen dus niet samenwerken en hoge drempels voor deze tak echt niet,,,,,,,,,,

Of registreer je om te kunnen reageren.