Home

Nieuws 319 x bekeken

Kosten Natura 2000 nog niet volledig geborgd

Den Haag - De kosten voor het Natura 2000-beleid en beheer van de gebieden zijn nog niet volledig geborgd. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Henk Bleker van landbouw en natuur aan de Tweede Kamer.

De herstelwerkzaamheden aan natuurgebieden om te voldoen aan de Europese behoudsdoelstellingen van Natura 2000 kosten jaarlijks ongeveer 27 miljoen euro. De kosten van bijvoorbeeld plaggen, begrazen en bekalken zijn vanaf 2014 gedekt in het onderhandelingsakkoord natuur waar Bleker een overeenstemming over heeft bereikt met het Interprovinciaal Overleg (IPO).
De voor behoud van natuur noodzakelijke investeringen in hydrologie komen volgens het ministerie uit op 33 miljoen euro per jaar. Deze maatregelen werden voorheen vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied gefinancierd. Omdat deze kosten niet zijn opgenomen in het natuurakkoord, zijn deze kosten nog niet gedekt.


De aanleg en inrichting van de essentiële hectares om voldoende natuurkwaliteit te behalen, worden betaald middels grond-voor-grond. Dit is ook opgenomen in het onderhandelingsakkoord Natuur.


De totale kosten per natuurgebied om te voldoen aan de internationale doelstellingen kunnen volgens het ministerie nog niet in beeld gebracht worden, omdat beheerplanprocessen nog lopen.  De kosten van regulier beheer zijn daardoor nog niet inzichtelijk.
Naast het budget voor natuur is in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ook 120 miljoen euro beschikbaar voor de komende vier jaar. Hiervan wordt 70 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in emissiebeperkende landbouwmaatregelen.

 

Voor herstelbeheer aan de natuurgebieden zal tot ingang van het natuurakkoord in 2014 bovendien 30 miljoen euro PAS-budget worden ingezet. Ongeveer 20 miljoen euro van het PAS-budget wordt ingezet voor ontwikkeling van een PAS-rekenmodel en monitoring.

Of registreer je om te kunnen reageren.