Home

Nieuws

Hogeschool Van Hall Larenstein blijft onderdeel Wageningen UR

Wageningen – Hogeschool Van Hall Larenstein blijft vooralsnog onderdeel van Wageningen UR. Het college van bestuur heeft ingestemd met een plan van aanpak. Werkgroepen gaan komende zomer de financiële verhouding onderzoeken en ook de mate van zelfstandigheid van de hogeschool en mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen.

In de zomer worden voorstellen gepresenteerd, waarop de mening van personeel wordt gepeild. Het college van bestuur zal op basis daarvan besluiten of Van Hall Larenstein onderdeel van Wageningen UR blijft. Binnen de hogeschool bestaat onvrede, wat eind november 2011 leidde tot een geruchtmakend artikel in De Volkskrant.
Hoewel Wageningen UR veel van de grieven in verklaringen ontkrachtte of ontkende, is toch besloten de strategie van Van Hall Larenstein binnen Wageningen UR te onderzoeken. Binnen de hogeschool bestaat onder meer onvrede over de hoge overheadkosten die de samenwerking met zich mee zou nemen.
De hogeschool kwam door een fusie in 2005 terecht in Wageningen UR, die verder bestaat uit de grotendeels zelfstandig opererende onderdelen Wageningen Universiteit en de onderzoeksinstituten van DLO. In 2004 was Hogeschool Van Hall Larenstein door haar rol binnen de HBO-fraude technisch failliet.

Of registreer je om te kunnen reageren.