Home

Nieuws 464 x bekeken

Grootschalige herinrichting 4.450 hectare tussen Steenwijk en Giethoorn

Scheerwolde – De Adviescommissie Noordwest Overijssel heeft het ontwerp-inrichtingsplan Scheerwolde vastgesteld. Hierin wordt de wettelijke verkaveling van 4.450 hectare grond tussen Steenwijk en Giethoorn vastgelegd. Het plan voorziet in maatregelen voor nieuwe natuur, waterberging en betere landbouwkundige verkaveling.

De commissie bestaat uit 10 leden waaronder een tweetal melkveehouders en een LTO-gedelegeerde akkerbouwer die op meer plaatsen in het land assisteert bij herinrichtingsplannen. Het plan en de bijbehorende milieueffectrapportage wordt aangeboden aan het provinciebestuur van Overijssel.
Deze zal het ontwerp-inrichtingsplan ter inzage leggen, zodat belanghebbenden kunnen reageren. De uiteindelijke beheerders van het gebied worden Staatsbosbeheer, het Waterschap Reest & Wieden en de gemeente Steenwijkerland.

Of registreer je om te kunnen reageren.