Home

Nieuws 834 x bekeken

Grond stierenmester geen verplicht privé-vermogen

De verkoopwinst van grasland is belast. De grond staat terecht op de balans.

Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:

In 1996 heeft een echtpaar een perceel grond gekocht dat zij eerst tot hun privévermogen hadden gerekend. Dit perceel hebben zij na heretikettering door de inspecteur tot hun ondernemingsvermogen gerekend. In 2005 hebben zij het perceel verkocht aan de gemeente. In de periode tussen de staking van hun stierenmesterij en de verkoop heeft de grond braak gelegen. De aan de grond gekoppelde ontwikkelingsrechten zijn in 2005 verkocht aan derden. De verkoopopbrengst van het perceel is in de aangiften verantwoord, maar de winst behaald met de ontwikkelingsrechten niet.

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat het perceel niet verplicht tot het privévermogen behoort. Het perceel, dat werd gebruikt voor (kuil)gras en hooi voor de koeien, werd zowel voor als na de aankoop uitsluitend en op dezelfde wijze binnen de onderneming aangewend, zodat het perceel een (ongewijzigde) functie bleef vervullen in de onderneming van belanghebbende. Van het tijdelijk aanwenden van deze grond in de onderneming van belanghebbende in afwachting van een andere bestemming is geen sprake. Dat de grond is aangekocht uit privémotieven, leidt er, gelet op de voortdurende en ongewijzigde aanwending van het perceel binnen de onderneming, niet toe dat sprake is van verplicht privévermogen. Van bijzondere omstandigheden die een keuzeherziening rechtvaardigen, is naar het oordeel van het hof geen sprake. De opbrengst bij verkoop van het perceel en de ontwikkelingsrechten moeten tot de winst van belanghebbende uit onderneming worden gerekend.

De Hoge Raad verklaard het ingestelde cassatieberoep ongegrond. De uitspraak van het Hof blijft in stand.

Meer informatie: Hoge Raad 3 februari 2012, nummer 11/01632, LJN: BV2547

Of registreer je om te kunnen reageren.