Home

Nieuws

Golf van kritiek op Brabantse reparatiewet

’s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant krijgt van agrarisch ondernemers, reconstructiecommissies, gemeenten en het rijk forse kritiek op de voorstellen om de gebieds- en reconstructieplannen in te trekken.

De provincie wil de reconstructieplannen buiten werking stellen om de gevolgen van een rechtelijke uitspraak van december 2011 te beperken.
De rechter zei in december dat de provincie ten onrechte de uitbreiding van bedrijven beperkt tot maximaal anderhalve hectare. De provincie had de ontwikkelingsmogelijkheden van intensieve bedrijven juist willen beperken naar aanleiding van de discussie over megastallen en de uitbraken van Q-koorts.
Nu willen GS van Brabant via reparatiewetgeving de provinciale verordening alsnog van kracht laten worden. Juristen noemen de voorstellen ”gekunsteld”.  ZLTO spreekt van een voorbarig plan.
“GS willen een probleem oplossen en dat doen ze door een nieuw juridisch probleem te creëren”, aldus ZLTO-bestuurder Herman van Ham.
Een van de argumenten van de provincie om de reconstructieplannen in te trekken is dat de overheid op dit moment werkt aan het laten vervallen van de Reconstructiewet.
Daarmee loopt de provincie erg ver vooruit op de ontwikkelingen, blijkt uit een reactie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. ”Het vervallen van de Reconstructiewet zal pas aan de orde zijn als de reconstructieprojecten volledig zijn afgerond”, aldus het ministerie die daar nog aan toevoegt dat de provincie er ten onrechte vanuitgaat dat het vervallen van de Reconstructiewet ook gevolgen heeft voor bestaande reconstructieplannen. ”Dit is niet zo, want het overgangsrecht ziet erop dat bestaande reconstructieplannen onder de reconstructiewet kunnen worden afgewikkeld.”

Of registreer je om te kunnen reageren.