Home

Nieuws 5 reacties

Geen ganzenjacht tot 2015

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) zal het ganzenakkoord van de G7 in elk geval tot 2015 respecteren. Die toezegging deed hij donderdag tijdens een bijeenkomst met belangenorganisaties over de nieuwe natuurwet.

Aanvankelijk was Bleker van plan met ingang van de wet veel ganzensoorten bejaagbaar te maken. Daarmee doorkruiste hij de afspraken van de G7. Bovendien zou dat ertoe leiden dat boeren dan geen recht meer hebben op schadevergoedingen.

De staatssecretaris heeft daarom aangegeven de jacht in elk geval de komende drie jaar gesloten te houden. LTO en de natuurorganisaties zijn daar blij mee. Wel benadrukken zij dat de afspraken in het G7-akkoord verder strekken dan 2015.

Ook op andere punten gaat Bleker de natuurwet aanpassen. Zo plaatst hij een aantal extra soorten op de lijst waarvoor een aanvullend beschermingsregime gaat gelden, waaronder de egel en de das. Daarnaast krijgen maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om zitting te nemen in faunabeheereenheden.

LTO vindt de nieuwe wet al met al een flinke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Volgens bestuurder Peter de Koeijer gaat Bleker ’een stuk praktischer’ om met natuurwaarden. ”De nieuwe wet legt meer verantwoordelijkheden neer bij de partijen in het buitengebied”, zegt hij. ”Hopelijk leidt dat ook tot minder juridische haarkloverij.”

Bij Natuurmonumenten wordt daar heel anders over gedacht. Volgens Myrthe Kusse van die organisatie is het uiteindelijke voorstel beter dan de conceptversie, maar schiet het nog op veel punten tekort. ”Er zijn kleine stappen gezet, maar wij zijn het nog altijd oneens met de kabinetskeuze om in te zetten op het Europese minimum en nationale ambities los te laten”, zegt zij. ”Ik denk dat er nog verbeteringen mogelijk zouden zijn geweest als Bleker meer tijd had willen nemen.”

Het wetsvoorstel wordt op 15 februari naar de Raad van State gestuurd. Daarna wordt er in het parlement over gedebatteerd. Natuurmonumenten heeft aangekondigd met tegenvoorstellen te komen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  piet de jager

  Volgens mij is het goed om op het europese minimum te gaan zitten. Beter dan wanneer die wetten alleen maar gebruikt worden als het de anti-jachtlobby uitkomt (geen lichtbakvergunning voor de vos). De verantwoording komt zo wat meer bij de jager te liggen, zoals het vroeger ook was. Beslissingen kunnen dus in het veld genomen worden, zonder bureaucratische molen met bijbehorende betutteling van PVDD en Faunabescherming. Ik hoop niet dat deze organisaties in de FBE mogen aanschuiven. Het enige wat die dan doen is aan de noodrem hangen, de zaak verder bureaucratiseren en zo mogelijk een heksenjacht tegen de jager ontketenen. De zaak zal dan alleen maar verder ontsporen wat we nu ook al zien. Kijk maar eens naar de stand van blauwe reiger, aalscholver, ekster en tortelduif en binnenkort misschien wel kiekendief, zilverreiger, bever en otter.

 • no-profile-image

  @Piet de jager: pietje wil het alleen voor het zeggen hebben in de natuur. dat kenmerkt nu die geesteszieke jagers, zij menen de vertegenwoordigers van God op het platteland te zijn. Piet: rot toch gauw op met je pistooltje en leer eens dat de natuur van ons allemaal is en dat jagen een feodale sport is die in stande gehouden wordt door elitaire knoeiers.
  Ken je liedje nog: "Pietje dat kan je nie maken.........????

 • no-profile-image

  Goed zo anti lekker slapen.

 • no-profile-image

  Mooi roofvogeltje, die scoor ik wel een keer.

 • no-profile-image

  Hans-K

  Het belangrijkste is dat het aantal in de zomer blijvende ganzen drastisch in aantal wordt verminderd. Dat zal met name in de natte natuurgebieden moeten plaats vinden, omdat daar de bron van de ganzentoename zit. De aanpak zal dan ook door de natuurterreinbeheerders (zijn ook vertegenwoordigd in de G7) georganiseerd moeten worden. Nu maar hopen dat de natuurterreinbeheerders binnen hun eigen achterban voldoende draagvlak krijgen. Misschien kan Bleker een draagvlak-onderzoek eisen van deze natuurorganisaties. Want dat draagvlak lijkt mij een heel lastig opstakel. Natuurterreinorganisaties roepen al jarenlang om oplossing van het ganzenprobleem, maar zeggen daarbij ook dat de oplossingen bij hun eigen achterban heel moeilijk ligt. Dat kost hun namelijk leden.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.