Home

Nieuws

Flevoland teleurgesteld over uitstel besluit Oostvaarderswold

Lelystad – Provincie Flevoland reageert teleurgesteld op het feit dat het kabinet geen besluit heeft genomen over de toekomst van het Oostvaarderswold. Volgens de provincie duurt de onzekerheid voor de agrarisch ondernemers in het gebied hierdoor nog langer.

”In het gesprek op 20 december tussen gedeputeerden Jan-Nico Appelman en Marc Witteman van Flevoland en staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) is een heldere afspraak gemaakt over het aangaan van een mediation-traject met bindende uitkomst voor de gebiedsontwikkeling Oostvaarderswold”, aldus Flevoland. Het kabinet zou deze overeenstemmingbevestigen in de ministerraad, maar dat is niet gebeurd.

Flevoland is nog steeds bereid om de lopende juridische procedure op te schorten, maar kan dit pas doen nadat het kabinet heeft ingestemd met het bemiddelings- ofwel mediation-traject.
Flevoland rekent erop dat de staatssecretaris zijn afspraak met de provincie op korte termijn nakomt en het niet laat aankomen op een uitspraak van de rechter.

Volgens het ministerie hangt de vertraging in het kabinet samen met de lopende onderhandelingen tussen rijk en Interprovinciaal Overleg (IPO) over het decentralisatieakkoord Natuur. Hierover werd donderdagavond overleg gevoerd. Dit heeft niet tot een akkoord geleid. De overleggen worden volgende week vervolgd

Of registreer je om te kunnen reageren.