Home

Nieuws

Efsa publiceert risicoanalyse Schmallenberg-virus

Parma - Het Europese voedselveiligheidagentschap Efsa heeft geprobeerd een inschatting te maken van de mogelijke scenario's hoe het Schmallenberg-virus zich verder gaat verspreiden.

Om in te schatten hoe en of het Schmallenberg-virus zich verder kan verspreiden heeft Efsa gebruikt gemaakt van een model dat voor het Blauwtongvirus (BTV8) gebruikt wordt.

Efsa concludeert dat verdere verspreiding van het Schmallenberg-virus een zeer reële mogelijkheid is maar dat er meer gegevens over het virus nodig zijn (onder andere de immuunstatus van Europese schapen, runderen en geiten). Daarnaast stelt de Efsa voor om in 2012 de dataverzameling van alle EU lidstaten gecoördineerd aan te pakken.

Volgens het rapport van Efsa is het - op basis van de huidige kennis - onwaarschijnlijk dat het Schmallenberg-virus ziekte kan veroorzaken bij de mens. De Efsa en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) houden nauw toezicht op eventuele meldingen van gezondheidsproblemen bij de mens ten gevolge van het virus.

Eind januari had de Europese Commissie de Efsa gevraagd om informatie te leveren over de mogelijke risico’s van het Schmallenberg-virus.

Of registreer je om te kunnen reageren.