Home

Nieuws 766 x bekeken 1 reactie

Efsa: cisgenese even veilig als klassieke veredeling

Gouda – De European Food Safety Authority (Efsa) concludeert dat cisgenese gewassen even veilig zijn voor milieu, voer en voedsel als conventioneel veredelde gewassen. Dit in vergelijking met intragene en transgene gewassen die extra risico’s kunnen opleveren.

Brancheorganisatie Plantum is van mening dat deze beoordeling de beleidsmakers in Nederland en Europa ondersteunt in het vrijstellen van cisgenese in regelgeving voor transgene gewassen. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatie in de plantenveredeling.
Sinds 2009 onderneemt de Europese Commissie diverse activiteiten om te beoordelen of nieuwe veredelingstechnieken onder de regelgeving voor transgene gewassen zouden moeten vallen. Als eerst is een werkgroep ingesteld die heeft onderzocht of acht nieuwe veredelingstechnieken vallen onder de juridische definitie van een GMO (genetisch gemodificeerd organisme) en de werking van de regelgeving.
In januari 2012 verscheen het eindrapport van deze Europese Working Group New Breeding Technologies. De meerderheid van de werkgroep concludeert dat het merendeel van de producten die ontwikkeld wordt met behulp van één van de nieuwe technieken zoals reverse breeding, zinc finger, agro-inoculatie en gerichte mutatie, vrijgesteld kunnen worden van de GMO-regelgeving. Ook werd cisgenese beoordeeld. De meeste experts van de werkgroep waren het er ook over eens dat, als er geen vreemd DNA meer in de plant aanwezig is, die plant niet als een GMO beschouwd moet worden.
Cisgene planten zijn gemodificeerd met een coderende DNA-sequentie uit de plantensoort zelf of uit een verwante donorplant. Het criterium hierbij is dat de ingebrachte functionele DNA sequenties als zodanig onveranderd zijn en in principe in de plant ingebracht kunnen worden door traditionele veredelingstechnieken.

Eén reactie

  • klaasmeijaard

    eindelijk en nu volgas vooruit met deze techniek.
    zo worden planten ongevoelig voor ziekten en halen ze een betere opbrengst

Of registreer je om te kunnen reageren.