Home

Nieuws

Duurzaamheids-indicatoren voor biobrandstoffen opgesteld

Rijswijk – Voor het eerst zijn wereldwijd duurzaamheids-indicatoren voor biobrandstoffen en bio-energie vastgesteld. Dit meldt het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO).

Het Global Bio Energy Partnership (GBEP) heeft in Tokio na drie jaar overeenstemming bereikt over indicatoren op milieu-, sociaal en economisch terrein voor biobrandstoffen en bio-energie. GBEP is een forum opgericht door de G8 waarbij nationale overheden en internationale organisaties samenwerken aan het bevorderen van bio-energie voor duurzame ontwikkeling. Bij GBEP zijn zo’n 45 landen en 22 internationale organisaties betrokken.

De 24 indicatoren zijn evenredig verdeeld over drie gebieden. Ze geven onder andere inzicht in: milieu (broeikasgasbalans, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit, landgebruik, houtoogst, bodem en luchtkwaliteit), sociaal (landrechten, toegang tot moderne energie, vrouwen betrokken bij houtcollectie, luchtkwaliteit binnenshuis, arbeidsnormen) en economie (bio-energiebijdrage aan BNP, logistiek, productiecapaciteit biomassa, leveringszekerheid).

Als vervolg worden de indicatoren nu in verschillende landen getest en toegepast. Nederland ondersteunt het testen van de indicatoren in Ghana. De indicatoren worden als startpunt gebruikt om een bio-energiebeleid in Ghana op te zetten. Daarnaast worden de indicatoren ook in Nederland getest. Ook andere GBEP-partners voorzien activiteiten in landen en regio’s zoals Indonesië, Colombia, West-Afrika, Duitsland en Japan.

Vanuit Nederland hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Agentschapnl een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de indicatoren. Daarnaast coördineert Agentschapnl de proefstudies in Ghana en Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.