Home

Nieuws laatste update:20 jun 2014

DR wil nieuw klantportaal ontwikkelen

Doetinchem - Dienst Regelingen (DR) wil een nieuw ‘Klantportaal’ ontwikkelen. Het moet de opvolger worden van het huidige ‘Mijn Dossier’.

Relaties van de uitvoeringsorganisatie kunnen nu via de site van het DR-Loket inloggen in ‘Mijn dossier’. In dit persoonlijke dossier staat alle belangrijke informatie van de relatie, zoals de perceelsgegevens. DR wil de informatievoorziening verbeteren en de uitwisseling van gegevens makkelijker maken. Hiervoor wil de dienst een nieuw klantportaal ontwikkelen.

Bedoeling is dat op het klantportaal relaties informatie kunnen vinden over regelingen, zich er voor kunnen aanmelden, de huidige bedrijfssituatie zoals die bij DR bekend is inzien en bijwerken als dat nodig is. Tevens moet het mogelijk worden om inzicht te krijgen in de voortgang van de afhandeling van de aanvragen, zoals de bedrijfstoeslag.

De uitvoeringsorganisatie gaat eerst middels haar internetpanelleden tijdens een bijeenkomst peilen hoe de toekomstige gebruikers tegen het idee van zo’n klantportaal aankijkt.

Alle relaties van DR kunnen overigens deelnemen aan het internetpanel. Ongeveer vier keer per jaar krijgen zij een vragenlijst die via internet ingevuld kan worden. Een paar keer per jaar nodigt het agentschap panelleden uit voor een bijeenkomst om mee te praten over de uitvoering van regels. Deelname is anoniem en vrijblijvend. Er mag een keer een vraagronde worden overgeslagen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van het DR-Loket.

Of registreer je om te kunnen reageren.