Home

Nieuws

Cumela zet vraagtekens bij mestafzetcontracten

Nijkerk – Cumela Nederland ziet niets in de verplichting van mestafzetcontracten. Dat staat in een eigen uitwerking van het nieuwe mestbeleid.


Volgens Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie bij Cumela Nederland is vooral de uitwerking van de verplichte mestverwerking niet realistisch. ”Boeren met een klein overschot moeten deze mest soms naar de andere kant van het land vervoeren voor de verwerking. Dit is een veel te kostbaar systeem”, aldus Verkerk.
Volgens Cumela moet Nederland beter kijken naar Vlaanderen, hoe daar de mestverwerking wordt opgepakt. In Vlaanderen kan mest dat een bedrijf meer verwerkt worden ‘uitgeruild’ aan bedrijven die minder hebben verwerkt. ”Het werken middels deze mestverwerkingscertificaten is een stuk goedkoper en efficiënter”, zegt Verkerk. “Bovendien kun je dan de geschiktste mest laten verwerken, in plaats van de heel dunne mestsoorten.”
In de reactie op het mestbeleid wordt ook gesproken over de mestafzetcontracten die boeren met akkerbouwers moeten maken voor het overschot dat na mestverwerking overblijft. Volgens Cumela Nederland is dit puur een administratieve verplichting die niets wezenlijks toevoegt. Cumela vindt bovendien dat de mestintermediairs onnodig bij de mestafzetcontracten worden buitengesloten.
Cumela Nederland twijfelt ook of er genoeg mestverwerkingscapaciteit beschikbaar is om de verplichte mestverwerking ook in de praktijk waar te kunnen maken. ”De laatste jaren is er niet heel veel capaciteit bijgekomen, dit heeft voornamelijk te maken met vergunningen die moeilijk te krijgen zijn”.

Of registreer je om te kunnen reageren.