Home

Nieuws 454 x bekeken

CLM maakt biodiversiteit meetbaar

Culemborg - Boeren en andere bedrijven kunnen met een nieuwe meetlat zelf meten welke bijdrage ze leveren aan biodiversiteit.

Het Centruim voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft een biodiversiteitsmeetlat gemaakt, waarmee agrarisch ondernemers hun eigen score kunnen meten. De meetlat is donderdagmiddag in Culemborg gepresenteerd. De meetlat is een internetinstrument (gaiameetlat.nl) dat zowel door agrarisch ondernemers als door bedrijven en natuurverenigingen kan worden gebruikt.

Op basis van zes bouwstenen bepaalt de meetlat de score. Daarbij wordt gekeken naar het aanwezige vee en de gewassen, de teeltmaatregelen, de mate waarin rekening wordt gehouden met de aanwezigheid en ontwikkeling van flora en fauna, en de aanwezigheid en het onderhoud van niet-productieve landschapselementen.

Henk Kloen, een van de ontwikkelaars, zegt dat het de bedoeling is dat deelnemers zich na verloop van tijd kunnen meten aan elkaar. Nu is nog een referentielijn ingesteld door CLM zelf. “Dit instrument is nadrukkelijk niet alleen voor boeren bestemd. Ook bedrijven en agrarische natuurverenigignen kunnen er gebruik van maken.”

Bij de officiële ingebruikneming heeft Sikke Meerman van Unilever toegelicht op welke manier een voedingsbedrijf een rol kan spelen in biodiversiteit in de landbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.