Home

Nieuws 302 x bekeken

Bleker wil Europees innovatie-budget zonder co-financiering lidstaat

Den Haag – Spanje en Nederland willen Europese landbouwsubsidies beschikbaar maken voor innovaties, zonder dat daar co-financiering van de lidstaten voor nodig is. Daarover hebben staatssecretaris Henk Bleker van landbouw en zijn Spaanse ambtsgenoot Miguel Arias Cañete overeenstemming bereikt tijdens een bezoek van Bleker aan Spanje.

De landen willen het mogelijk maken dat lidstaten 10 procent van het budget van de directe inkomenssteun (Eerste Pijler) verschoven kan worden naar de Tweede Pijler voor plattelandsontwikkeling. Dit budget moet beschikbaar komen voor boeren die willen investeren in innovaties op het gebied van milieu en energie, zonder dat lidstaten eraan bij moeten dragen.

Stelregel van budget voor de tweede pijler is dat lidstaten minimaal 50 procent moeten bijdragen aan de vergoeding. ”Het gaat er niet om om geld bij ondernemers vandaan te halen. We willen ondernemers die willen innoveren juist gericht ondersteunen”, legt Bleker uit.

Of Nederland ook 10 procent van het budget van de eerste naar de tweede pijler wil verschuiven wil Bleker nog niet zeggen. ”Dat hangt er vanaf of het nodig is. Maar we willen de ruimte in iedere geval wel creëren”, aldus de staatssecretaris.

Co-finaciering van het budget in de Tweede Pijler blijkt de komende jaren een gevoelig punt voor veel lidstaten, die zelf met forse begrotingstekorten zitten. Bleker en Cañete willen dit aan de orde stellen op de eerstvolgende landbouwraad. ”De eerste gedachte is om in het kader van bezuinigingen van lidstaten de co-financieringsplicht te versoepelen”, geeft Bleker aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.