Home

Nieuws

Bleker overleeft motie van afkeuring

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) heeft een motie van afkeuring tegen zich gekregen. Donderdagavond dienden Groenlinks-Kamerlid Rik Grashoff en PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi een motie van afkeuring in tegen Bleker, om hun ongenoegen over het natuurakkoord te uiten.

Volgens de drie partij heeft Bleker met het akkoord broddelwerk afgeleverd. Na afloop van het debat kondigde Groenlinks bij monde van Ineke van Gent alvast aan binnenkort om de ontpolderingskwestie opnieuw zijn afkeuring uit te spreken. Afgelopen december diende de Partij voor de Dieren al een motie van wantrouwen in, maar die werd door geen enkele fractie gesteund.
Grashoff heeft grote kritiek op het handelen van Bleker. Hij vindt dat het voorstel voor het natuurakkoord met de provincies teveel onduidelijkheden heeft, die opnieuw tot conflicten zullen leiden tussen Rijk en provincies. Volgens de Groenlinkser zal het natuurbeleid hierdoor opnieuw volledig zal vastlopen. De politicus heeft er vooral moeite mee dat Bleker de financiële onderbouwing van de nieuwe afspraken over decentralisatie van het natuurbeleid niet wil geven, omdat er onderdelen financieel niet geborgd zijn.
Bleker erkent dat er voor de hydrologische maatregelen nog geen financiële onderbouwing is. ”Daar wordt in overleg met waterschappen, provincies en Rijk nog naar gekeken”, zei hij. De overige maatregelen worden volgens de staatssecretaris betaald via ruilgronden, nog beschikbaar ILG-budget en uit rijksgeld dat is gereserveerd voor het natuurbeleid. Volgens Grashoff is het plaatje daarmee nog niet compleet.

Of registreer je om te kunnen reageren.