Home

Nieuws

Betaling aan echtgenoot is geen schenking

Breda - De echtgenoten voeren een verrekenbeding uit hun huwelijkse voorwaarden uit. Daarom is er geen sprake van een schenking als de echtgenote een bedrag van € 10.000 aan de echtgenoot betaalt. Er is geen schenkbelasting verschuldigd.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Bredaa de volgende:

Belanghebbende is gehuwd onder uitsluiting van elke gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden is bepaald dat jaarlijks de netto-inkomsten uit arbeid na aftrek van huishoudkosten wordt verdeeld. Dit is echter nooit gebeurd. In 2005 heeft de echtgenoot van belanghebbende aandelen verkocht en een winst gerealiseerd van € 10.000. Dit bedrag heeft de echtgenoot aan belanghebbende betaald. In geschil is of dit een schenking is.

De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. De betaling van de verkoopwinst is volgens de rechtbank uitvoering geven aan het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden. Er is geen sprake van vrijgevigheid. Ook is belanghebbende niet verrijkt en de echtgenoot niet verarmd omdat zij een verrekening tot stand brengen waartoe zij wettelijk verplicht zijn. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.