Home

Nieuws 395 x bekeken

Afzien van pachtbeëindigingsvergoeding geen uitdeling

Een melkveehouder ziet af van een pachtbeëindigingsvergoeding bij zijn eigen BV, omdat al in een eerder jaar dit voordeel al belast is. Als resultaat uit overige werkzaamheid (row) is er geen sprake van een belaste uitdeling vanuit de BV.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

Een melkveehouder exploiteert samen met zijn echtgenote een melkveebedrijf dat hij met uitzondering van de onroerende zaken inbrengt in een BV. De onroerende zaken worden verpacht aan de BV. De BV heeft het melkveebedrijf gestaakt en het melkquotum verleaset. De pachtovereenkomst is om niet beëindigd. In dit kader is in het jaar 2002 door de inspecteur een bedrag als resultaat uit een werkzaamheid in aanmerking genomen. Deze visie is na een procedure voor het hof bevestigd. In 2003 heeft de inspecteur ten aanzien van dezelfde beëindiging een uitdeling gesteld. Het hof oordeelt dat dit weliswaar in beginsel juist kan zijn, maar, omdat dit voordeel als resultaat uit een werkzaamheid reeds is belast in een ander jaar, het in strijd met het systeem van de wet zou zijn dit voordeel als uitdeling aan te merken en te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang. Het hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Den Bosch 30 september 2011, nummer 11/00029, LJN BV2376

Of registreer je om te kunnen reageren.