Home

Nieuws 13 reacties

ZLTO rekent aan nieuwe mestfabriek

's-Hertogenbosch - De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO rekent aan mogelijkheden om een nieuwe mestfabriek te bouwen.

De organisatie praat met potentieel geïnteresseerde partijen, zoals energiemaatschappijen, over een fabriek die de dikke fractie van mest kan verwaarden. Als de fabriek gerealiseerd kan worden, is ZLTO één van de deelnemende partijen.

Voorzitter van ZLTO Hans Huijbers spreekt liever niet van een mestfabriek, maar van een mineralenverwaardingssysteem. Voor de ontwikkeling van een fabriek wordt gewerkt aan een businessplan. Lodewijk Burghout van ZLTO zegt dat bij de ontwikkeling van plannen bestuurlijke en financiële focus moet zijn. Elke gemeente kan met een eigen locatie komen, maar volgens Burghout is het van belang dat verschillende lokale initiatieven worden samengevoegd om tot voldoende omvang te komen.

De mestfabriek moet veehouders helpen bij het voldoen aan de verplichte mestverwerking. De verwachting is dat bedrijven in de eerste fase nog wel een oplossing kunnen vinden, maar dat uiteindelijk de verwerking van de dikke fractie van de mest een probleem kan vormen.

Een van de ideeën is om bij de mestverwerking een koppeling te leggen met de rioolwaterzuivering. Maar die installaties zijn niet toegerust op de verwerking van dunne fractie met hoge gehalten stikstof. Jan Evert van Veldhoven van waterschap De Dommel denkt dat en win-winsituatie kan ontstaan als de gebruiksruimte voor dierlijke mest efficiënter wordt gebruikt dan nu het geval is. "We zien nog steeds uitspoeling naar het grondwater." Dat wordt mede veroorzaakt door het stikstofgebruik in de vorm van kunstmest. Van Veldhoven denkt dat er combinaties mogelijk zijn, waarbij op dezelfde locatie mest, gft-afval en rioolwater wordt verwerkt.

ZLTO zal als participant in de onderneming stappen als op basis van de berekeningen blijkt dat de onderneming profijtelijk kan zijn.

De zuidelijke landbouworganisatie heeft geen goede ervaringen met grootschalige mestverwerking in het verleden. Mestfabriek Promest moest in de jaren 90 een oplossing bieden voor het mestoverschot, maar dat project is geëindigd in een faillissement.

Laatste reacties

 • poldes

  in mest roeren stinkt.

 • Richard uit de grensstreek

  1 EURO PER VERKOCHTE VARKEN EN JE KAN AL VEEL RECHTEN KOPEN EEN BLIJVENDE OPLOSSING.

 • jansloot

  Ga zo verder, na het debakel met Mestac en Mest Bureau Oost en alle onzin initiatieven alleen gebaseerd op extern geld van hard werkende boeren, moeten ze nu weer schuiven? Waar is het gezonde verstand gebleven en laat de burocraten voor andere NGO's gaan werken

 • henk fledderus

  leuk he
  als de landbouw geld kan make door ' voedsel' in energie om te zetten dan is dat niet toe laatbaar, maar als de boeren nog een bete meer gestript kunnen worden en er op hun kosten energie van gemaakt kan worden zijn ze er als de kippen bij

 • agratax2

  De hele wereld is er van overtuigd, dat bio-energie de oplossing is van het energie probleem. Eerst mest vergisten om de stront weg te werken met winst, helaas de winst werd vrij snel verlies. bij de dalende olie en gas prijzen zal de alternatieve energie opwekking weer een verliesgevende actie zijn. Kijk naar Duitsland het land met de meeste alternatieve energie, die alleen gemaakt kan worden met enorme subsidie stomen van Berlijn naar de producenten en daarna komt de stroom voor minimale bedragen in het Nederlandse net. Duitsland heeft enorme energie opwekking op plaatsen waar het niet nodig is en transport kost vele miljarden aan nieuwe leidingen. Hoe wil ZLTO ooit kunnen concurreren met 'gratis' stroom uit de Noord Duitsland. Den Haag zal bij de huidige financiële toestand geen miljoenen in de energie en mineralen fabriek pompen om daarmee de Mega stallen blijvend mogelijk te maken.

 • gerard364099

  een oplossing voor het mestprobleem kan ook zijn het in een olie tanker pompen en er mee naar de gebieden gaan waar de voedingsstoffen voor de dieren vandaan komen. die tankers gaan vol water terug hier kan best mest in
  als terugvracht cirkel gesloten

 • huisverkoop

  stront aan de knikker

 • John*

  het is gewoon zaak om zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk fosfaat bij elkaar te krijgen en dat te exporteren. stikstof is geen issue.

 • politiek

  Mestfabriek of mineralenverwaardingssysteem aldus ZLTO voorzitter Hans Huijbers. Ik denk dat Huijbers eerlijker is als hij over een strontfabriek praat. Dan snapt zijn achterban het en ook ook zijn voorhoede. Het heeft geen enkel nut om met dergelijke camoeflage nog te proberen de mega-bulk-veehouderij industrie aan de gang te houden. Dat is geen doel van de ZLTO mag ik hopen. Verkoop VION in Nederland en al dat ander bulk gedoe ook maar eens en ga aan de gang als belangenbehartiger. Inderdaad zoals ik lees in reactie van Richard bij # 2 , haal met dat kapitaal een hoop productierechten bij varkens,kippen en pluimvee uit de markt en ga met die gewenste boerengezinsbedrijven produceren voor een markt waar vraag naar is. Die enkele mega bulk veehouder die meent hier een kans in te zien ,laat die aan zijn lot over en ga daar geen energie in steken. Daar is immers de ZLTO niet voor. Andersom zullen die Mega-bulk-veehouders echt niet aan de poort staan bij Jumbo of AH. Dat laten ze wel aan anderen over en de profijten proberen die mega veehouders binnen te halen. Ik vraag me af die mega bulk veehouders ook wel correct contributie betalen( als men lid is ?) , gekoppeld aan het juiste aantal dieren !. De (Z)LTO is er niet voor dat bulk gedoe. De (Z)LTO is er juist voor die andere kant. !

 • Frenske

  Nou nou politiek,jouw komentaar verdient landelijke aandacht,zelden dat er zoiets positiefs over de familie bedrijven te lezen valt.En zeker,haal een hoop productie rechten uit de markt en het mestoverschot zal ook veel minder zijn.
  Dat weet ZLTO ook maar ik denk dat zij ook aangestuurd worden door de grote jongens

 • priva

  Promest is mislukt.
  De nieuwe fabriek heb ook afvalwater.
  Ik ben bezig wij kunnen mest verwerken. in Gedestileerd water en drogestof.
  Capaciteit 4000 kuub per dag.
  Kreekrug@power-force.nl
  Tel 06-53763033

 • Bison

  Mest verwerken kost ook energie en geeft emmisions,hetzelfde geld voor aan en afvoer van mest en eind product(vrachtwagens en tankers moeten ook gebouwd worden en gebruiken brandstof), en niet vergeten..het bouwen van de fabriek en al de rest dat makes it work.

  Zover ik het kan zien kost het de natuur meer dan dat het opbrengt.
  Mest producerende bedrijven moeten gewoon genoeg land rondom hebben om de mest op kwijt te kunnen en zo niet,..productie beperken,verhuizen waar er genoeg land is..of opdoeken. • sensia

  @Bison: verstandig, opdoeken die hele bioindustrie. Ziekteverspreidende mest, het is een grote ellende voor mens en dier en natuur.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.