Home

Nieuws 2257 x bekeken

Verwarring over regels hoevepacht

De Krim - Sinds 1 juli dit jaar geldt er een nieuw systeem voor het vaststellen van de maximale pachtprijs van agrarische bedrijfsgebouwen, zoals een stal of schuur, maar daarover heerst verwarring.

De verwarring ontstond enige weken geleden toen het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) in regio Zuid (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) een nota met te lage pachtprijzen voor gebouwen naar pachters stuurde. Later stuurde de RVOB nieuwe nota’s met de correcte (hogere) pachtprijzen. Bij de Bond van Landpachters (BLHB) en de Centrale Grondkamer komen veel vragen binnen over de nieuwe wijze van vaststelling van pachtprijzen voor gebouwen, laten beide partijen weten.

Sinds 1 september 2007 hebben we te maken met een nieuw pachtsysteem voor grond. Sinds 1 juli dit jaar een nieuwe berekeningsystematiek van pachtprijzen voor agrarische gebouwen. Voor grond werd onderscheid gemaakt tussen afspraken voor 1 september 2007 en na 1 september 2007. Bij pachtprijzen voor bedrijfsgebouwen wordt geen onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten aangegaan voor een bepaalde datum. Sinds 1 juli is de maximale pachtprijs per hectare voor gebouwen afhankelijk van het bedrijfstype (akkerbouw, melkvee en overig) en de doelmatigheid van de bedrijfsgebouwen. De RVOB vermelde in een schrijven dat er wel onderscheid was in de hoogte van de pachtprijzen voor gebouwen voor overeenkomsten van voor 1 september 2007 en van na die datum.

Wanneer verpachters en pachters nu niets doen en het eens zijn over de hoogte van de pachtprijs voor agrarische gebouwen, stijgt de pacht voor gebouwen met het wettelijke percentage van 1,78 procent. Wanneer één van de partijen, of beide, besluiten de pachtprijzen te herzien op basis van de nieuwe systematiek kunnen ze die laten toetsen door de grondkamer. De partijen hebben vanaf 1 juli dit jaar een jaar de tijd om aan de grondkamer herziening van de pachtprijs te vragen. Partijen kunnen ook zelf de nieuwe normen voor de bedrijfsgebouwen toepassen middels het sluiten van een pachtwijzigingsovereenkomst en deze aan de grondkamer ter toetsing voorleggen. Clemens Lubbers, (plaatsvervangend) secretaris bij de regionale grondkamers: “Van dit soort overeenkomsten zijn er al wel enkele bij de grondkamer ingekomen, maar nog niet zo veel. Of de aantallen binnenkort zullen toenemen is nog niet te zeggen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.