Home

Nieuws

VGB zegt definitief nee tegen heffing

Aalsmeer - De leden van de VGB, de brancheorganisatie voor de exporterende groothandel in bloemen en planten, zijn nog steeds voor het marketingbureau Bloemenbureau Holland maar tegen de door FloraHolland opgelegde 'flate rate methodiek' voor de handelsbijdrage.

Het overgrote deel van de leden liet dit via een ledenraadpleging aan het VGB bestuur weten. Eerder liep overleg tussen VGB en veiling FloraHolland op niets uit. Het was volgens VGB de laatste poging om de inning van de handelsbijdrage voor elkaar te krijgen. Het bestuur van de VGB betreurt de gang van zaken ten zeerste, zeker voor de medewerkers van het Bloemenbureau Holland. Zonder bijdrage van VGB moet het budget voor het Bloemenbureau naar verwachting met circa 6 miljoen euro omlaag.
De VGB is niet tegen een handelsbijdrage, maar door het wegvallen van het Productschap Tuinbouw bleef volgens de organisatie heffing via FloraHolland als enige alternatief over. FloraHolland wil een vlak tarief hanteren voor alle bedrijven. Voor veel bedrijven leidt dit tot hogere kosten dan onder het gestaffelde systeem van het productschap, aldus VGB.
De VGB deed naar eigen zeggen nog een ultieme poging om via een elektronische ledenraadpleging de steun te peilen voor een 'flat rate' handelsheffing. Het overgrote deel van de leden bleek daarmee niet akkoord te gaan

Of registreer je om te kunnen reageren.