Home

Nieuws 1 reactie

SDA tikt dierenartsen op de vingers

Utrecht - De stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa) heeft nog geen goed inzicht in het voorschrijfgedrag van dierenartsen. Bovendien constateert de organisatie dat de benchmark (referentiekader) van dierenartsen niet in de pas loopt met de benchmark van dierhouders. Dat schrijft de organisatie in de ‘Signalering SDa’, de tweede van 2012. In dit document rapporteert de SDa over recente ontwikkelingen op het gebied van antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij.

De SDa constateert dat er grote verschillen bestaan in het voorschrijfgedrag van dierenartsen. Een compleet en accuraat beeld van het exacte voorschrijfgedrag heeft de SDa echter niet. Dit vindt de SDa onacceptabel. Om dat inzicht wel op korte termijn te krijgen maant de SDa betrokken partijen tot actie. Zolang nog niet aan de voorwaarden is voldaan richt de SDa zich op het opsporen van veelvoorschrijvers via veehouders die veel antibiotica inzetten.

In de gegevensbestanden die vanuit de sectorale databases naar de SDa worden gestuurd zijn om privacy redenen zowel de Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s) als de Unieke Dierenarts Nummers (UDN’s) versleuteld. Dit leidt op dit moment tot problemen die, naar mening van de SDa, snel moeten worden opgelost. Eén van de knelpunten is dat er per sector geregistreerd wordt. Omdat dierenartsen vaak in meerdere sectoren werkzaam zijn, is het voor de SDA zodoende nog niet mogelijk om een totaaloverzicht te krijgen van het voorschrijfgedrag. Ook weet de SDA niet welke dierenartsen samenwerken in groepspraktijken. De SDA verwacht dat deze samenwerkingsverbanden het voorschrijfgedrag van individuele dierenartsen kunnen beïnvloeden. De SDA wil daar graag inzicht in hebben.

Een belangrijk organisatorisch knelpunt rond de benchmarking van dierenartsen is het ontbreken van een formeel aanspreekpunt voor de SDa voor dierenartsen die systematisch teveel antibiotica voorschrijven. Volgens de SDa moeten zowel vertegenwoordigers van de diersectoren als van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) betrokken worden bij dit aanspreekpunt.

Eén reactie

  • koestal

    spannende tijd voor veehouders en dierenartsen

Of registreer je om te kunnen reageren.