Home

Nieuws

'Risico haven Rotterdam voor dierziekten analyseren'

Parijs - De Franse Senaat wil dat de Europese Commissie de risico's voor nieuwe dierziekten in kaart brengt in een zone die expliciet de havens van Rotterdam en Antwerpen omvat. "Wij willen weten of er een risicozone is en, als dat het geval is, welke maatregelen we kunnen nemen om het binnenkomen van nieuwe dierziekten te voorkomen", aldus senator Bernadette Bourzai die het initiatief heeft genomen voor het verzoek aan Brussel.

De Senaat spreekt in haar verzoek van 'zones waarin voor de eerste keer blauwtong en het Schmallenberg-virus zijn geconstateerd'. Volgens de parlementariërs gaat dat 'om een driehoek die Rotterdam en Maastricht in Nederland verbindt met Antwerpen in België'. Bourzay bevestigt daarbij expliciet dat het daarbij vooral te doen is om de twee grote havens in deze zone. "We willen laten analyseren wat de frequentie is waarmee nieuwe ziekten worden binnengebracht in een zone die inderdaad een havengebied in het noorden van Europa vormt." Haar motief is vooral dat dergelijke ziekten grote economische schade toebrengen, niet alleen aan de getroffen veehouders zelf maar ook aan de export.

Of registreer je om te kunnen reageren.