Home

Nieuws

Raad van State zet rem op uitbreiding in Achterhoek

Den Haag - De Raad van State zet een rem op de uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve bedrijven in het buitengebied in de Gelderse gemeente Bronckhorst. In het Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem had de gemeenteraad mogelijkheden geschapen voor intensieve veehouderijbedrijven om uit te breiden, zich te hervestigen of te concentreren. Volgens de Raad van State heeft de gemeente daarbij onzorgvuldig gehandeld.

Volgens de rechter heeft de gemeente bij de beoordeling van de plannen er niet of te weinig rekening mee gehouden wat er gebeurt als bedrijven de maximale toegestane mogelijkheden benutten. De gemeente zegt uit te gaan van een reële groei van de intensieve veehouderij. Dat betekent dat niet alle agrarische bouwvakken ten volle worden benut door de intensieve veehouderij. Maar dat ontslaat de gemeente niet van de verplichting om te beoordelen of de maximale mogelijkheden passen binnen een goede ruimtelijke ordening, aldus de rechter.

De raad van state bepaalt dat in het bestemmingsplan geen mogelijkheden meer zijn voor uitbreiding van de intensieve veehouderij. Wat bij de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem rechtsgeldig door intensieve bedrijven werd gebruikt, is nu als maximum oppervlakte voor die bedrijfstak vastgesteld. De gemeente kan een nieuwe regeling treffen, waardoor de beperking weer wordt opgeheven - als de gemeente dan rekening houdt met de opmerkingen die de rechter heeft gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.