Home

Nieuws 582 x bekeken

PVV tarieven in loop van 2013 bezien

Zoetermeer - De afschaffing van de productschappen in 2014 leidt mogelijk al in de loop van 2013 tot aanpassing van de heffingen van het Productschap Vee en Vlees. Dat bleek vandaag tijdens de vergadering van het schap.

Tijdens de vergadering werd een aantal voorstellen voor 2013 zonder al te veel discussie aangenomen. Daaronder ook het jaarplan 2013. Dat zal in eerste instantie inclusief de bijbehorende begroting worden uitgevoerd. Over alle besluiten en voornemens voor 2013 hangt de schaduw van afschaffing van de schappen. Zo is er zorg over hoe eventueel vertrek van medewerkers intern opgevangen moet worden en hoe de kosten daarvan over de sectoren verdeeld moeten worden. Om de vinger beter aan de pols te kunnen houden zullen kwartaalrapportages in 2013 in het voltallige bestuur besproken worden. Voorzitter Steven Lak benadrukte dat er geen nieuwe lange termijnverplichtingen aangegaan worden.

Het PVV wil in 2013 meer aandacht besteden aan preventieve handhaving en meer handhaven via tuchtrecht, vooral door de handhaving van de verscherpte nieuwe antibioticaregels. Een belangrijke doelgroep vormen daarbij bedrijven die om welke reden dan ook niet onder sectorale kwaliteitssystemen zoals IKB vallen. Henny Swinkels, directeur van de VanDrie group, pleitte in dat verband nog voor extra communicatie richting risico bedrijven. Daarmee is veel onnodige frustratie te voorkomen aldus Swinkels. Overigens zal ook een duidelijk onderscheid nodig zijn in de aanpak van bedrijven. Zo zijn er bedrijven die weliswaar niet onder een Nederlands kwaliteitssysteem vallen, maar wel hun zaken op orde hebben zoals grote varkensbedrijven die al hun dieren afzetten naar Duitsland en voldoen aan alle Duitse eisen.

Of registreer je om te kunnen reageren.