Home

Nieuws

PT: heffing mogelijk naar nul

Zoetermeer – Het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) wil de heffing over 2013 op nul zetten, mits de reserves dit toelaten. Dat besloot het PT-bestuur donderdag tijdens een extra vergadering. Eind oktober kondigde het Regeerakkoord aan dat productschappen en hun heffingen per 2014 worden afgeschaft.

Het PT inventariseert samen met onder meer de brancheorganisaties welke activiteiten het schap nog in afbouwjaar 2013 zal uitvoeren. De heffingstarieven die in verordeningen zijn vastgesteld, zijn maximumtarieven. De feitelijke heffing kan ook op nul worden gezet. Op basis van een inventarisatie van de activiteiten zal in maart 2013 een herzien jaarplan met begroting worden aangenomen.
In principe zal de tuinbouw via het PT alleen investeren in activiteiten waarbij publiek private samenwerking mogelijk is, waar cofinanciering vanuit Brussel kan worden geregeld of waarvan te verwachten is dat de taak na 2013 door een partij kan worden overgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.