Home

Nieuws 4 reacties

Ontwikkeling nertsenhouderij over paar weken op slot

Den Haag – Nertsenhouders kunnen nog tot publicatie van het wetsvoorstel voor het verbod op nertsenhouderij in de Staatscourant vergunningen aanvragen en stallen bouwen voor uitbreiding. Dat bleek tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor een verbod op de nertsenhouderij in de Eerste Kamer.

Initiatiefnemer van het wetsvoorstel, Henk van Gerven, en minister van Economische Zaken Henk Kamp zeggen dat ondernemers nog kunnen uitbreiden tot de wet formeel van kracht is. "Daarna kunnen geen nieuwe vergunningen meer worden verleend", zegt Van Gerven. Bestaande vergunningen kunnen alleen gebruikt worden als de extra stalruimte al is gebouwd. Er mag na publicatie geen nieuw huisvesting meer worden gebouwd. Vergunningen die in aanvraag zijn, kunnen niet worden tegengehouden.

"De verantwoordelijkheid voor de verstrekking van deze vergunningen ligt bij de gemeente. Ik heb geen mogelijkheid om hier voor te gaan liggen. Daarnaast heb ik geen rechtsgrond om een moratorium af te kondigen", aldus Kamp. Hij is niet bang voor een enorm groei van nieue vergunningaanvragen, omdat het verkrijgen van een vergunning doorgaans vrij lang duurt, waardoor het niet realistisch is dat deze nog verstrekt worden voordat het wetsvoorstel van kracht wordt.
Als de Eerste Kamer formeel instemt met het wetsvoorstel, wat naar verwachting volgende week dinsdag gebeurt, zal Kamp het wetsvoorstel zo snel mogelijk voorleggen aan het kabinet. De ministerraad zal vervolgens een besluit nemen over het wetsvoorstel, voordat het officieel in de Staatscourant wordt gepubliceerd. "Zodra de wet door het kabinet is bekrachtigd, zal ik zal het zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Er is geen reden tot vertraging", aldus Kamp.

Het kabinet zal in de ministerraad nog een afweging maken over het wetsvoorstel. "Daarbij zal worden meegewogen dat het hoogst ongebruikelijk is dat een wetsvoorstel dat door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd door het kabinet wordt afgewezen", zegt Kamp. Hij verwacht dat het enkele weken duurt voordat het wetsvoorstel van kracht wordt. Dan zal ook de ministeriële regeling, waarmee ondernemers ontheffing kunnen aanvragen voor de overgangstermijn van tien jaar, klaar zijn.
Het wetsvoorstel pleit voor een verbod op pelsdierhouderij per 2014, met een overgangstermijn tot 2024. Nederland is hiermee het derde land in Europa dat een verbod op de nertsenhouderij afkondigt. Indieners SP en PvdA krijgen steun van PVV, Groenlinks, D66, Christenunie, PvdD, OSF, 50-Plus.

Laatste reacties

 • John*

  er mag nog wel een vergunning gevraagd worden maar niet gebouwd??? of er mogen alleen dieren in bestaande stalruimte gehouden worden wat is het nou???? neem dat als je vergunning bouw + milieu hebt deze ook mag uitvoeren?

 • John*

  misschien eens een paar bakken afval vis en kip voor de eerste kamer neerkieperen dan weten die mensen dat die beestjes er niet alleen zijn voor het bont maar de rommel/afval die wij maken netjes om te zetten in iets nuttigs

 • alco1

  John, het wordt schrijnend duidelijk met welke partijen we de crisis nooit zullen overwinnen, met als gevolg dat er een vacuum zal ontstaan waardoor er verkeerde elementen in de politiek terecht zullen komen. Kijk de historie er maar op na.

 • John*

  mooi voorbeeld was egypte waar de meerderheid alle varkens op wilde ruimen. zo geschiede > gevolg grote hopen 'varkensvoer' in de straten. De politiek had niet in de gaten dat de varkensboeren in de straten al het huis keukenafval ophaalden en dit voerde aan de varkens. daar kwam weer goeie mest en varkensvlees vandaan. Zie het eigenlijk wel zitten om een grens te maken rondom de randstad. Als die mensen daar het platteland moeten gaan besturen gaat het niet goed komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.