Home

Nieuws

Minder landbouwhuisdieren in proeven

Den Haag - Het aantal landbouwhuisdieren dat is gebruik voor dierproeven is in 2011 met ongeveer 2.000 afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De vermindering is vooral veroorzaakt doordat minder kippen werden ingezet voor proeven.

Bij varkens was er een fikse toename. In 2011 werden 15.034 varkens gebruikt, 4.518 meer dan het voorgaande jaar, vooral voor proeven op het gebied van berengeur.

Het aantal gebruikte runderen bedroeg 3.120, (1.478 minder ten opzichte van 2010), 3.106 schapen werden ingezet (85 meer) en 360 geiten (21 minder).  In 2011 werden 76.566 kippen gebruik bij dierproeven (5.138 minder).

In totaal werden in Nederland 589.853 dierproeven geregistreerd, waarvan ruim de helft wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Ongeveer een derde van de dieren is nodig voor de ontwikkeling van (dier)geneesmiddelen. De rest van de dierproeven wordt gedaan om schadelijkheid van stoffen te onderzoeken, diagnoses te stellen of voor onderwijs- en trainingsdoeleinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.