Home

Nieuws 2008 x bekeken 2 reacties

Meer dan helft varkenshouderij niet emissiearm

Den Haag - Meer dan 60 procent van de vleesvarkensbedrijven beschikt nog niet over een wettelijk vereiste emissiearme huisvesting. Het gaat om middelgrote en kleine bedrijven die in 2012 nog uitstel hadden en bedrijven die dit jaar stoppen.

Dat blijkt uit gegevens van de Landbouwtelling, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op een rij heeft gezet. De CBS-gegevens gaan over de situatie op 1 april van dit jaar.

Het aantal dieren in emissiearme stallen is in de afgelopen jaren toegenomen. Het aandeel melkkoeien in zulke stallen verdubbelde 2008 tot 2012 van 5 tot 10 procent. Het aandeel vleesvarkens en zeugen in emissiearme stallen nam van 2010 tot 2012 toe van 50 tot 60 procent, vooral als gevolg van de plaatsing van luchtwassers.

Het aantal vleeskuikens in emissiearme stallen verdubbelde ten opzichte van 2010 bijna. In 2012 is 68 procent van de vleeskuikens gevestigd in een emissiearme stal. Bij leghennen is zo'n verschuiving niet waarneembaar. De overschakeling van legbatterijstallen naar volièrehuisvesting heeft geen effect op de emissie van ammoniak.

De uitstoot van ammoniak in de veehouderij komt bijna voor de helft (45 procent) voor rekening van de rundveehouderij. Een kwart (24 procent) komt van het pluimvee en 29 procent van de varkenshouderij. Het overgrote deel van de Nederlandse melkkoeien is nog gehuisvest in traditionele niet-emissiearme ligboxenstallen. In 2008 was 1 procent van de ligboxenstallen emissiearm. In 2012 was het aandeel emissiearme stallen opgelopen tot 7 procent van het totaal.

In de varkenshouderij moeten grotere bedrijven (meer dan 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) al sinds 2007 voldoen aan strenge (Europese) emissie-eisen. Voor kleinere bedrijven zouden de strenge eisen via het Besluit Huisvesting ingaan in 2010, maar het ministerie gaf - afhankelijk van de bedrijfssituatie - uitstel tot uiterlijk 1 januari 2013.

Laatste reacties

  • hertha

    Conclusie: de rundveesector is nu eerst aan zet.

  • Lange baas

    Dat vindt ik ook zijn altijd de dans ontsprongen !

Of registreer je om te kunnen reageren.