Home

Nieuws

LTO mogelijk voor rechter in kabelkwestie

Doetinchem - Als LTO Nederland instemt met een centraal akkoord met Tennet en/of Gasunie over de schadevergoeding en de voorwaarden bij aanleg van kabels in of over de grond, wordt LTO voor de rechter gedaagd.

Dit heeft rentmeester Han Pelgrum eind november per mail laten weten aan onder meer LTO-voorzitter Albert Jan Maat en Herman van Ham, portefeuillehouder schaderegelingen bij de belangenbehartiger. Een breed gedragen landelijke overeenkomst die regelt dat grondeigenaren een jaarlijkse vergoeding krijgen voor kabels in of over de grond, komt er waarschijnlijk niet. Onderhandelingen hierover tussen LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) met stroomnetbeheerder Tennet lijken op niets uit te lopen.

Juli 2011 startte het overleg tussen de partijen. De afspraken moesten een kader vormen voor een centraal akkoord tussen FPG en LTO enerzijds en Tennet en Gasunie anderzijds. Deze maand komen de vier partijen voor het laatst bij elkaar. FPG acht de kans klein dat er eind december een akkoord is. LTO krijgt een kort geding aan de broek als ze instemt met een landelijke overeenkomst waardoor eigenaren en gebruikers zowel qua tekst van de overeenkomst als qua vorm en hoogte van vergoedingen worden gebonden aan dit akkoord. LTO wordt namelijk verweten dat die organisatie niet opkomt voor de belangen van grondeigenaren, maar het belang van glastuinders vooropstelt.

Pelgrum treedt op namens zo’n 100 grondeigenaren en -gebruikers die bij leidingbeheerders voorwaarden en vergoedingen proberen af te dwingen. Pelgrum: “LTO zegt op te komen voor grondeigenaren, maar moet ook de belangen van glastuinders behartigen. Glastuinders willen geen verhoging van de gastransportkosten. Daarnaast leveren ze ook stroom. LTO zal daarom akkoord gaan met een centraal akkoord waarin geen retributie (jaarlijkse vergoeding, red.) is geregeld. Ik zal dan LTO in een kort geding dagvaarden om de gemaakte afspraken wegens onder andere belangenverstrengeling ongedaan te maken en tevens LTO aansprakelijk stellen voor alle schade en kosten die mijn cliënten lijden of moeten maken door toedoen van LTO.”

Volgens Pelgrum vergeet LTO ook de negatieve consequenties van het planologisch ‘inkapselen’ van leidingen mee te nemen. Deze planologische beperkingen kunnen worden gewijzigd zonder dat de grondeigenaar daar nog invloed op heeft, waarschuwt Pelgrum.

Van Ham laat weten dat de positie van glastuinders en energieleverende boeren ‘geen enkele rol’ speelt in de onderhandelingen met kabelbeheerders. Volgens hem is het effect van eventueel hogere kosten van energietransport voor de tuinder verwaarloosbaar. Hij zegt dat LTO heeft laten onderzoeken of een retributie afdwingbaar is. “Deskundigen zeggen dat dat niet mogelijk is.”

De onderhandelingen die nu gaande zijn tussen LTO, FPG en de netwerkbeheerders, worden gefaciliteerd door het ministerie van Economische Zaken. Dat verwacht in januari uitsluitsel te kunnen geven over de gesprekken. Op 18 december komen de afdelingsvoorzitters van LTO bij elkaar om te beslissen of het ‘Nationaal Leidingenakkoord’ (zoals LTO het noemt) dat er dan ligt, geaccepteerd wordt of niet. In dat akkoord zal zeker niet staan dat Gasunie en Tennet overgaan tot betaling van een retributie. Dat laten beide partijen desgevraagd weten.

Of registreer je om te kunnen reageren.