Home

Nieuws 1556 x bekeken 2 reacties

LTO en Natuurmonumenten willen akkoord platteland

Den Haag – LTO en Natuurmonumenten willen zo snel mogelijk een akkoord sluiten met het kabinet over de toekomst van het platteland. Zij maken zich grote zorgen over de impasse die in veel dossiers is ontstaan door de snelle regeringswisselingen van de afgelopen jaren en het plotselinge vertrek van staatssecretaris Co Verdaas.

Volgens de twee organisaties is sprake van een filevorming van onderwerpen, waardoor boeren en natuurbeschermers vaak niet weten waar zij aan toe zijn. Het liefst nog voor kerst maar in elk geval uiterlijk in het vroege voorjaar moet er daarom een agenda liggen voor de toekomst van dossiers zoals Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Programmatische Aanpak Stikstof.

“Wij willen dat de nieuwe staatssecretaris het initiatief neemt om samen met ons en met de provincies afspraken te maken over de toekomst van het platteland”, zegt directeur van Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff. “En dan het liefst met een horizon die verder strekt dan één kabinetsperiode of de termijn van één staatssecretaris. Of dit nu leidt tot een groen kerst- of een geel krokusakkoord kan me eigenlijk niet zo veel schelen. Als het maar snel gebeurt.”

De afgelopen tien jaar telde het Binnenhof vijf kabinetten van uiteenlopende politieke kleuren. Het vorige, Rutte I, viel na iets meer dan twee jaar. De nieuwe staatssecretaris van landbouw Verdaas trad vorige week noodgedwongen af nadat er ophef was ontstaan over zijn declaraties. Een onwenselijke situatie, vinden de organisaties. Hierdoor ontbreekt het vaak aan continuïteit in beleid, juist op het gebied van landbouw en natuur.

Op hoofdlijnen zijn LTO en Natuurmonumenten het eens over de langetermijnvisie voor het platteland. Hierover schreven zij in 2010 een manifest, met onder meer Federatie Particulier Grondbezit, De12Landschappen en ANWB. Volgens Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Noord, dient er een einde te komen aan de strikte scheiding van functies op het platteland. “We moeten ophouden met het opdelen van de groene ruimte in natuur, landbouw, infrastructuur en wonen”, zegt hij. “Ga liever op gebiedsniveau met elkaar kijken wat je kunt realiseren, door kavelruil of landinrichting.” De Graeff deelt dat.

Dat betekent niet dat de twee pleiten voor opheffing van de EHS. Wél vinden zij de discussies over het nationale netwerk van natuurgebieden meer moeten worden gevoerd over de doelen en minder over de precieze intekening. “Tijdens de periode-Bleker is het bed opgeschud en zijn veel veertjes de lucht in geblazen”, zegt De Graeff. “Nu wordt het tijd dat die veertjes neerdalen.” Schenk: "Henk Bleker heeft een waardevolle stap gezet, nu zijn andere stappen nodig.”

Het is nog onbekend wie de opvolger van Verdaas wordt. Er circuleren verschillende namen, waarvan die van PvdA’er Staf Depla, het vaakst wordt genoemd. De benoeming van de nieuwe staatssecretaris heeft waarschijnlijk pas volgende week plaats.

Vrijdag verschijnt in Boerderij Vandaag een interview met Schenk en De Graeff

Laatste reacties

  • agratax2

    Wordt het platteland alleen beheerst door landbouw en natuur? ik dacht altijd dat er mensen woonden, die nog landbouw nog natuur(beschermer) zijn. Al deze mensen hebben in deze discussie zover ik lees geen inbreng. Jammer weer een gemiste kans voor beide partijen om een breed gedragen beleid te genereren.

  • CropdusterNL

    Die vergaderboeren en natuurfreaken moeten allemaal niet zo zeuren..er zijn id mensen die op het platteland leven en zeer zeker hun stem hebben over hoe en wat op het platteland..Nederland is veel groener dan die 1% randstad waar men in den haag over zeurt..Kom eens uit dat circustheater en boek een rondvlucht en zet daarbij vooral je ogen open...

Of registreer je om te kunnen reageren.