Home

Nieuws 842 x bekeken

LEI: resultaten landbouw beter dan MKB

Den Haag - De inkomens van ondernemers in de land- en tuinbouw zijn in 2012 beter dan die van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Dat zei directeur Laan van Staalduinen van het landbouweconomisch instituut LEI van Wageningen UR, bij de presentatie van de inkomenscijfers in de land- en tuinbouw.

“Het MKB moet het vooral hebben van volume, terwijl de prijzen gelijk blijven. Door de economische crisis is het volume van de omzet in deze branches afgenomen in 2012. In de land- en tuinbouw is het volume van de omzet vrijwel gelijk gebleven, terwijl er betere prijzen waren”, aldus Van Staalduinen. De prijsstijgingen zijn vooral het gevolg van droogte en tegenvallende graanoogsten in de Verenigde Staten, de opkomst van biobrandstoffen en energieschaarste in delen van de wereld.  In Europees perspectief scoort de Nederlandse land- en tuinbouw beter dan de omliggende landen.

De inkomens in de land- en tuinbouw zijn gemiddeld met 78.000 euro per bedrijf 16.000 euro hoger dan vorig jaar. Dit komt voor een belangrijk deel door de hogere prijzen voor producten. “Voor de akkerbouwers is het een geweldig jaar geweest. Door de prijsstijgingen zit het inkomen van de akkerbouw rond het recordniveau van 2010”, aldus Van Staalduinen.

De inkomens in de tuinbouw zijn wel gestegen, maar kampen nog altijd met een na-effect van de Ehec-crisis. “De inkomens zijn hier nog altijd op een kritiek niveau. Het is zeer zorgwekkend of ze wel aan de dagelijkse verplichtingen kunnen voldoen.”  De gemiddelde inkomens bij leghennenhouders, akkerbouwers, glastuinders en zeugenhouders nam in 2012 toe ten opzichte van 2011. Bij melkveehouders, bloembollentelers, vleeskuikenhouders en vleesvarkenshouders daalde het inkomen.

Voor volgend jaar zijn de eerste verwachtingen voor de akkerbouw gunstig, gezien de hoge contractprijzen voor granen. De akkerbouw is echter sterk afhankelijk van het weer, zegt LEI-onderzoeker Harold van der Meulen. Ook de verwachtingen voor de melkprijs zijn positief gestemd. Voor de varkenshouderij verwacht het LEI een herstel, omdat het aanbod biggen door de verplichte groepshuisvesting mogelijk zal dalen. Dit heeft mogelijk ook een positief effect op de varkensprijzen. De voerprijs blijft echter een belangrijke rol spelen in de inkomenspositie in de intensieve veehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.