Home

Nieuws

LEI: Inkomen 2012 in akkerbouw en leghennensector fors hoger

Den Haag - Voor veel ondernemers in de land- en tuinbouw is het inkomen in 2012 aanzienlijk beter dan in 2011. Dit komt voornamelijk door stijging van de productprijzen in de meeste agrarische sectoren.

Het totaal inkomen, inclusief inkomsten van buiten het bedrijf, in de land- en tuinbouw wordt geraamd op gemiddeld 78.000 euro per bedrijf, 16.000 euro meer dan in 2011. Binnen de land- en tuinbouw is jaarlijks sprake van grote inkomensverschillen, zowel tussen als binnen bedrijfstypen. Dit blijkt uit de jaarlijkse ramingen van LEI Wageningen UR, vandaag gepubliceerd in het rapport 'Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2012'.

Het gemiddelde inkomen bij leghennenhouders, akkerbouwers en fokzeugenhouders neemt toe. Bij melkveehouders, vleeskuikenhouders, vleesvarkenshouders en bloembollentelers is gemiddeld sprake van een inkomensdaling. Voor de agrarische sector als geheel is in 2012 de stijging van de productiewaarde (4%) hoger dan de toename van de productiekosten (2,5%).

Het LEI noemt de inkomensontwikkeling in 2012 gunstig voor de liquiditeitspositie van akkerbouwbedrijven. Maar in de varkenshouderij heeft 1 op de 5 bedrijven nog 'forse' liquiditeitsproblemen. In de melkveehouderij nemen de liquiditeitsproblemen toe. Op 25 procent van de melkveebedrijven moet een groot deel van de aflossingen worden uitgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.