Home

Nieuws 10 reacties

Kwaliteit van water is verbeterd; natuur profiteert niet

Den Haag - De kwaliteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater is in de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd.

Het water is geschikt voor de landbouw, drinkwatervoorziening en voor recreatie maar de natuur profiteert niet. Deels komt dat doordat te veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau, een adviesorgaan voor de overheid,  onderzocht in welke mate het Nederlandse grond- en oppervlaktewater voldoet aan de doelen die het nationale waterkwaliteitsbeleid en de Europese Kaderrichtlijn Water stellen. In de landbouw wordt het water vooral gebruikt als drinkwater voor vee en voor irrigatie en beregening. Over het algemeen is het water voor deze gebruiksdoelen geschikt.

Ook de natuur in en rond het water is de afgelopen jaren verbeterd maar toch worden de ecologische doelstellingen lang niet gehaald. Om de ecologische waarde te bepalen wordt gekeken naar de samenstelling van het water. In 2011 voldeed naar schatting 5 procent  van de Nederlandse wateren aan de ecologische doelen.
Dit komt onder andere door te hoge concentraties aan voedingsstoffen in het water, die door bemesting in de landbouw in het oppervlaktewater terecht komen. De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die via landbouw in het water komt, is weliswaar fors afgenomen, maar ligt voor de helft van de wateren toch nog boven de norm. Nieuwe uitdagingen zijn bijvoorbeeld medicijnresten die in het water komen.
Te veel van deze stoffen is niet goed voor het natuurlijke leven in het water. Daarnaast is de onnatuurlijke inrichting van de Nederlandse wateren een belangrijke belemmering voor een natuurlijke ontwikkeling van flora en fauna, zowel in het water als op de oever. Zo kent ons land veel rechtgetrokken beken met steile, harde oevers, geringe stroming en onnatuurlijk peilbeheer. Vismigratie is slechts beperkt mogelijk door de vele barrières in de vorm van sluizen, stuwen en gemalen.

Laatste reacties

 • harm59

  water niet goed genoeg voor de natuur? wat een bullshit, alsof een hectare gras niet natuurlijk is :$ en dan de zin over de vele bestrijdingsmiddelen. Het is een feit dat de Nederlandse spoorwegen 2,5 keer zoveel bestrijdingsmiddelen gebruiken om de sporen onkruidvrij te houden dan dat de hele agrarische sector in Nederland gebruikt om hun land onkruidvrij te houden.

 • info104

  Hoeveel Diuron hebben de spoorwegen al verspoten , het is een van de gemeenste bestrijdingsmiddelen en al enkele jaren uit de verkoop maar de residuen komen we zeker een 20 tal jaren tegen en dan de Gemeenten hoeveel hebben die van dat spul gebruikt, heel veel want het was zulk mooi spul , en dan de landbouw de schuld geven , de broek zakt me weer af van deze beweringen

 • Mels

  Onnatuurlijke inrichting van wateren,grrdegrrr,in heel Nederland heeft de mens met zijn voorpoten het landschap verandert/aangepast aan zijn wensen en de eisen van de tijd en dan weet iemand zulke nonsens op te schrijven.
  Zo het ondertussen zo kunnen zijn dat het water te schoon is voor de neptuur???Er zitten idd bijna geen voedingsstoffen meer in,alle leven sterft van de honger.Gooi eens een wakkermaak bom daar in Brussel want die lui zijn nog nooit hier wezen kijken want dan hadden ze kunnen zien dat het hier een menselijk landschap is ipv natuurlijk landschap.

 • boer drenth

  Ik heb zelden zoveel flauwekul gehoord .Die zgn onderzoekers roepen maar wat.Bij ons is de water kwaliteit ,volgens het waterschap, dus danig goed ,dat zijkunnen niet aangeven hoe het beter moet.

 • trekker123

  Ja, inderdaad, weg met die stuwen, sluizen en gemalen. En hoe hebben we zo dom kunnen zijn ooit rechte sloten en steile taluds te graven. Zo kan de vis natuurlijk nooit lekker migreren. Als het water goed genoeg is om er van te drinken en in te recreëren dan is dat nog lang niet goed genoeg voor de natuur. Dat snap ik ook wel. Misschien dat het helpt als we in Nederland terug gaan naar 2 miljoen inwoners zoals in de tijd van de batavieren? Is er trouwens iemand die weet hoe de samenstelling van het water was toen hier de natuur nog echt natuur was? Schijnt dat het water in de middeleeuwen ook niet altijd overal even fris was. Toch hebben de visjes dat ook overleefd.

 • agratax2

  Trekker123. De vissen hebben het overleeft dankzij het vuile water. 100 % schoon water is gedestilleerd en dus dood water waar geen beest in kan leven en om te drinken smakeloos is. Wie bepaalt inderdaad >wat schoon< is hoe meer we kunnen meten hoe viezer we het milieu vinden. Midden vorige eeuw dronken veel plattelanders eenvoudig water uit (regen)put of sloot inclusief watervlooien zou nu als ernstig ziekmakend worden bestempeld. Inderdaad de softe moderne stedeling wordt er ook ziek van omdat zijn / haar weerstand langzaam tot het nul punt is gedaald. Als de koe en het paard niet ziek worden van het water, waarom is het dan dodelijk voor de mens???

 • Zuperboer

  Goede reacties hierboven en aan de goede journalisten van Boerderij de edele journalistieke taak om e.e.a. aan een deugdelijk onderzoek te onderwerpen. Dat is de rol van vakbladen in de moderne wereld. Fijne feestdagen heren journalisten en daarna d'r an, alle registers open zou ik zeggen..... kom maar op met de cijfers betreffende gemeenten, NS, Diuron, enz. enz.

 • drientje

  Maak dan ook meteen duidelijk dat het buitengebied geen natuurgebied is.
  Begin mei wordt het nederlandse grasland in keer kaal geschoren, daar kan geen natuur bij bestaan. Ook het mais land wordt binnen twee weken gezaaid en geoogst.

 • trekker123

  In Nederland en het overgrote deel van West Europa kennen we geen natuurgebied. Wat we hier kennen is cultuurgebied. Niet voor niks wordt in de natuurplannen vaak gesproken over zaken als het streefbeeld. Oftwel, de natuur zoals we dat ons vanachter een bureau bedacht voorstellen. En daar kun je dan in meer- of mindere mate in ingrijpen. Laat je het echt aan de natuur over dan krijg je Amersfoort aan zee.

 • Leo van Malsen

  Dan is deze ook nog wel het vermelden waard: Grauwe ganzen en natuurschade in reservaten: Alterra-rapport 2165 ISSN 1566-7197.

  Hierin wordt wetenschappelijk vastgesteld dat de enorme hoeveelheid meststoffen van ganzen in natuurreservaten een averechtse uitwerking hebben op de beoogde biodiversiteit.

  Als dat daar aan de orde is, dan hoeven we er natuurlijk niet al te erg over na te denken om te snappen dat alle keutels, 1 per 3 minuten, van elke gans in boerenland, ook een aardige bijdrage leveren aan deze vorm van eutrofiering in de 'boeren' sloot!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.