Home

Nieuws

Kabinet verhoogt budget SDE+ met 1,3 miljard

Den Haag - Het kabinet trekt 3 miljard euro uit voor de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+). Dat is 1,3 miljard euro meer dan in 2012. De regeling gaat open op 4 april 2013. Dat staat in een brief van minister van Economische Zaken Henk Kamp aan de Tweede Kamer.

Nieuw in de SDE+ is de toepassing van winddifferentiatie en extra subsidie voor diepe aardwarmte. Kamp schrijft dat hij vaart wil maken met de openstelling van SDE+ 2013. Dit is volgens hem noodzakelijk wil het kabinet de doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 te kunnen halen.

De publicatie van de SDE+-2013 in de Staatscourant staat gepland voor eind januari, waarna de nieuwe regeling op 4 april net als in voorgaande jaren gefaseerd opengaat voor aanvragen van 'groene ondernemers'. Daarbij blijft de systematiek van de regeling overeind, met één integraal budgetplafond, een maximum basisbedrag van 15 cent per kWh voor duurzame elektriciteit, €1,035 per kuub voor groen gas en €41,70 per GJ voor duurzame warmte. Ook de zogenoemde vrije categorie uit de SDE+ van 2012 blijft in de nieuwe regeling overeind.

Aan de regeling wordt een extra fase voor projecten in de vrije categorie, winddifferentiatie en een aanpassing voor geothermie.

Hoe minder vollast-uren windmolens draaien en dus op een minder windrijke locatie staan, hoe hoger het basisbedrag is. De bewindsman voert daarbij twee categorieën in, een voor projecten kleiner dan 6 MW en een voor projecten van 6 MW en groter.

Ook neemt hij een extra categorie op voor groengasproductie van onder andere vergisters die tenminste 95 procent mest vergisten.

Volgens Kamp is het de eerste stap van dit kabinet voor een ambitieus en stabiel duurzaam energiebeleid. De minister onderzoekt nog of voor het halen van die ambitie een leveranciersverplichting en bijmengverplichting een aanvullende rol kunnen spelen en studeert nog op een stimuleringsregeling voor bij- en meestook in kolencentrales.

Of registreer je om te kunnen reageren.