Home

Nieuws 3 reacties

JBS trekt proces tegen Greenpeace in

Sao Paulo – JBS heeft een proces tegen Greenpeace ingetrokken. Het grootste vleesconcern ter wereld heeft opnieuw beloofd alleen vee te kopen uit gebieden in Brazilië waar de veeteelt niet ten koste van het milieu of inheemse stammen gaat.

Greenpeace beschuldigde JBS in juni ervan dieren zonder achting voor ethiek in te kopen.

Greenpeace stelde dat JBS afspraken uit 2009 heeft geschonden. Toen sloot JBS net als andere vleesconcerns een akkoord met milieu-organisaties over het tegengaan van de ontbossing in de Amazone. Ook zou JBS niet langer vee kopen van boerderijen die zijn veroordeeld voor het gebruik van inheemse stamleden als slaven.
JBS startte vervolgens een proces omdat Greenpeace onterecht de reputatie en uiteindelijk de afzet van de slachter zou schaden. Greenpeace wees erop dat concurrenten van JBS in de Braziliaanse rundvleesmarkt, zoals Marfrig en Minerva, er wel in slagen de keten goed in kaart te krijgen.
JBS is met Greenpeace overeengekomen een systeem op te zetten waarmee vanaf 2014 van alle vee uit de Amazone-regio kan worden onderzocht of de productie ten koste is gegaan van het oerwoud. JBS claimt al sinds 2010 een systeem te hebben waarbij met behulp van satellietbeelden en inzicht in rechtbankverslagen goede leveranciers kunnen worden gekozen.
Brazilië is er in de laatste tien jaar in geslaagd het tempo van ontbossing drastisch omlaag te krijgen. De angst bestaat dat vanwege hoge prijzen voor mais, tarwe en soja de komende jaren de arealen weer sterk toenemen ten koste van de Amazone. De prijzen stijgen goeddeels zo hard omdat de vraag naar vlees vanuit China scherp toeneemt en daardoor ook de vraag naar mengvoer.

Laatste reacties

  • broerelex

    Toch wel opvallend! Als Greenpeace negatief kan worden weggezet als kwalijke linkse actiegroep dan is de ruimte op deze site te klein. Dan staan die reageerders te schuimbekken. Maar nu houden die rechtse rakkers, met hun beperkte kijk op de samenleving zich schuil!

  • BrabantsBoerenverstand

    Volgens mij wordt er hier maar weinig gezegd over Greenpeace, het gaat meer over Wakker Dier en de Partij voor de Dieren. Greenpeace beseft dat samenwerking tussen partijen leidt tot succes, WD en PvdD komen niet kijken als er een nieuwe stal met meer welzijn wordt ontwikkeld, het antwoord is dan dat alle veeteelt verboden zou moeten worden.

  • joannes

    broerelex, jij denkt dat boeren, de reageerders, de rechtse rakkers een beperkte kijk hebben op de samenleving? Nu, hiermee maak je weer eens even hardstikke duidelijk hoe jij denkt in deze samenleving te moeten acteren. Waarom moeten boeren zich inlaten met iets waar ze niet het fijne van weten? Waarom moeten ze mee of tegen toeteren tegen iets wat, nb, aan de ander kant van de oceaan ligt? Het raakt me niet en ...... daarbij heb ik mijn vertrouwen in die roeptoeters, als Greenpeace of WD of PvdD, al lang verloren. Zij die op; horen zeggen, of idealisme, of gewoon om er bij te horen of ....... met wat voor motivatie ook, andermans bedrijven en werk proberen te hinderen, of zelfs te stoppen, zijn als een teek in een pels: een parasiet! We moeten duidelijk krijgen welke regels jullie allemaal overtreden om het via de regels op te lossen en dat is ons probleem. Jullie kunnen in je voden de straat en de media (tijd) bezetten, en wij moeten dure advocaten inhuren om onze business te verdedigen. Jammer genoeg hebben bedrijven en medewerkers, die op een legale manier acteren in de maatschappij, minder rechten dan diegene die laffe roeptoeters!

Of registreer je om te kunnen reageren.