Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma trekt vergunning alternatief mestspoor in

Den Haag – De vergunning voor veehouders om mest af te voeren via Spoor 2, waarbij slechts één op de vijf vrachten bemonsterd hoeft te worden wordt ingetrokken.

Het initiatief van Mestbureau West (MBW) voldoet volgens staatssecretaris Sharon Dijksma niet aan de eisen. Per 1 januari 2013 moeten deelnemers aan de MBW-methode weer alle mest wegen en bemonsteren bij afvoer.

De methode van MBW heeft als basisgedachte dat veebedrijven mest produceren met een constante mineralensamenstelling, zodat de afnemer van de mest weet hoeveel mineralen hij krijgt. In het systeem moet één op de vijf vrachten gewogen en bemonsterd worden. Hierbij geldt de borgende voorwaarde dat gehalten niet meer dan 25 procent mogen afwijken van de bedrijfsmineralensamenstelling. Als de mest niet van constante waarde is, is bemonstering van iedere vracht nodig.

Uit evaluatie in 2010 bleek dat de uitvoering en naleving van MBW ernstig tekortschoot. Mest van deelnemende bedrijven bleek niet constant van samenstelling. Hierop is besloten onder strikte voorwaarden van meer naleving en handhaving MBW nog een kans te geven. Uit een recent opgeleverd evaluatie over 2012 blijkt dat dit jaar geen enkele deelnemer zich aan alle eisen hield en dat MBW hierop geen handhavende actie onderneemt.

Tijdens een gesprek met het ministerie heeft MBW aangegeven dat de randvoorwaarden overbodig zijn. Het door hen ontwikkelde bedrijfsmineralenplan zou borgen dat de juiste hoeveelheden geleverd worden door een rechtstreekse koppeling van mestproducenten en mestafnemers, waarbij tegengesteld belang zijn werk doet. “MBW vervult deze makelaarsfunctie op aansprekende wijze, maar dit staat los van waar de ontheffing op ziet”, aldus Dijksma.  Ze constateert dat er geen sprake is van een gelijkwaardig systeem van borging en verantwoording, zoals destijds als voorwaarden voor ontheffing van de reguliere mesttransportregels zijn gesteld.

Eén reactie

  • minasblunders1

    Gehalten mogen niet meer dan 25% afwijken van de bedrijfsmineralensamenstelling. Geen enkele deelnemer hield zich aan de 'eisen' ???? En nog gaan we niet nadenken??

Of registreer je om te kunnen reageren.