Home

Nieuws 5 reacties

Dierenraad: markt moet welzijn verbeteren

Den Haag - Niet de overheid, maar de markt moet verbeteringen brengen voor het dierenwelzijn. Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een advies aan staatssecretaris Co Verdaas.

De Raad voor de Dierenaangelegenheden neemt een andere positie in dan de commissies -Wijffels (2001), -Alders (2011) en -Van Doorn (2011), zegt voorzitter Frauke Ohl in een toelichtende brief aan de staatssecretaris. Verbetering van het dierenwelzijn wordt niet het best bereikt door wettelijke normen op te leggen aan alle veehouders. Juist een verscheidenheid aan kwaliteitsnormen, door de markt zelf bepaald, komt de verbetering van het dierenwelzijn ten goede, meent de RDA.
Volgens de RDA ligt de toekomst van de Nederlandse veehouderij niet in de gangbare bulkproductie tegen wereldmarktprijzen. De veehouderij moet het hebben van ”het vinden, bedienen en uitbouwen van marktsegmenten die bovengemiddeld belang hechten aan duurzaamheid, inclusief een hoog niveau van dierenwelzijn.”
Verbeteringen worden niet gerealiseerd door de eisen in Nederland voor alle veehouders op een hoger plan te zetten dan de Europese Unie voorschrijft. Dat zal volgens de RDA vrijwel zeker een concurrentienadeel opleveren voor de Nederlandse veehouders, die nu vooral generieke producten voor de Europese en mondiale markt maken en op prijs concurreren.’
Aan de andere kant is de vooruitgang klein als Nederland wacht op de Europese regelgeving. Dat doet in de ogen van de RDA te weinig recht aan de maatschappelijke wens voor een hoger niveau van het dierenwelzijn in Nederland.
De RDA zegt dat er een systeemverandering nodig is: ”Er moet gekozen worden voor andere, meer diverse productiedoelen en voor het bedienen van andere markten.”
Dat zou kunnen worden bereikt door particuliere initiatieven op de vrije markt te stimuleren. Op de vrije markt kunnen en zullen nieuwe concepten het best, het snelst en met het breedste draagvlak kunnen worden ontwikkeld en weggezet.”
De veehouderijsectoren moeten weg van de markt op prijsconcurrentie naar de markt voor toegevoegde waarde, zegt de RDA. De overheid moet daarvoor de ruimte geven, in de ogen van de raad.

Laatste reacties

 • Mozes

  Mee eens, hoewel ik mij realiseer dat de markt voor duurzame producten nog erg klein is. Er moet veel worden gedaan om consumenten bewust te maken dat hun eigen koopgedrag bepalend is voor de manier waarop voedsel geproduceerd wordt.

 • kk

  eindelijk eens iemand die het snapt produceren op vraag niet op aanbod (regelgeving) het is aan de consument waar men de voorkeur aan geeft.

 • agratax2

  Stel we kunnen de markt voor speciaal geproduceerd vlees bedienen met een meer prijs. Deze markt zal hoe we het wenden of keren minder op leveren dan de huidige bulk markt. Hoe denken de voorstanders van dit nieuwe productie beleid dit verlies voor het bruto product op te vangen? Minder ambtenaren, lagere uitkeringen, minder pensioen, minder PGB of ander uitkeringen? Dit zullen deze linkse rakkers niet willen, het gevolg is een Griekse begroting en dat is onacceptabel.

 • Bison

  Keep on dreaming!

 • Elevage

  eindelijk eens een orgaan dat bedenkt dat je de verbeteringenbeter vanuit de sectore zelf kunt regelen/bepalen/bedenken.
  Nu alleen de uitvoering nog ;-)

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.