Home

Nieuws 688 x bekeken 1 reactie

Deal EU begroting 2013 bijna rond

Brussel – Hoewel een akkoord over de Europese begroting voor volgend jaar binnen handbereik is, komt er voorlopig geen einde aan het geruzie om geld. Volgens Europarlementariër Jan Mulder (VVD) ligt in de deal de kiem voor een nieuw conflict.

Deze week gaf de begrotingscommissie van het Europees Parlement (EP) groen licht voor een verhoging van het budget voor 2013 van 129 naar 132,8 miljard euro. Deze stijging is hoger dan de bevriezing die de lidstaten eisen, maar veel lager dan de oorspronkelijk door het EP en de Commissie gewenste 138 miljard.

Tegelijkertijd is tussen de drie politieke blokken in het EP overeenstemming bereikt over de begroting van dit jaar. De Commissie had eerder om 9 miljard euro extra gevraagd om onbetaalde rekeningen te kunnen betalen, maar dat is nu teruggebracht tot 6,1 miljard. Volgens Mulder, lid van de begrotingscommissie, is dat in het huidige economische klimaat het hoogst haalbare.

Wel benadrukt hij dat de resterende 3 miljard hoe dan ook een keer zal moeten worden betaald. “Ook 2013 wordt daarom een jaar van grote conflicten over het budget”, aldus de VVD’er. Juist om die reden wil het EP dat zowel de lidstaten als de Commissie een verklaring ondertekenen, waarin staat dat eventuele tekorten niet zullen drukken op de begroting van 2013. Volgende week stemt het Parlement over de gemaakte afspraken. De verwachting is dat ook de lidstaten er mee zullen instemmen.

Hoe het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid er volgend jaar zal uitzien, is nog niet bekend. Het Commissievoorstel ging uit van 59,98 miljard euro, terwijl de lidstaten niet verder dan 59,92 miljard willen gaan. Nieuwswebsite Agra Europe meldt dat er volgens het compromis in het EP 44 miljard overblijft voor directe betalingen en marktmaatregelen. Dat is 0,5 procent minder dan door de Europese Commissie voorgesteld.

Eén reactie

  • agratax2

    Zolang de lidstaten van de EU elkaar het licht niet in de ogen gunnen zal het en vecht huwelijk blijven. Samenwerken betekent niet vechten voor jezelf maar vechten voor het gezamenlijke doel. Zolang de regeringsleiders niet voor elkaar willen knokken, zal er nooit één Europa komen en blijft het lapwerk dat de burgers veel geld kost en uit eindelijk op een uiteenvallen van Europa uit draait. De goedwillende zal niet eindeloos aan het dode paard Europa blijven trekken en zelf eerder achteruit boeren dan vooruit komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.