Home

Nieuws

CBS: Aantal koeien neemt weer toe

Den Haag - Het aantal koeien en kalveren in Nederland is voor het eerst in jaren toegenomen. Daarentegen is het aantal varkens en kippen licht afgenomen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers bijgewerkt tot en met 2012 van het CBS.

Dit jaar telt Nederland 1.484.000 stuks rundvee. Dat zijn 14.000 runderen meer dan vorig jaar. Sinds 2005 zijn er niet zo veel runderen in Nederland geteld.

Het aantal varkens is Nederland is ten opzichte van 2011 licht afgenomen: van 12.428.000 naar 12.234.000. Dat is een vergelijkbaar aantal met 2010. Toen telde Nederland 12.255.000 varkens. In 2005 bestond de Nederlandse varkensstapel uit 11.312.000 dieren.

Het aantal stuks pluimvee is verminderd. In 2011 waren er nog 98.925.000 kippen, in 2012 was dat aantal nog 97.016.000 dieren. Vanaf 2010 laat het aantal stuk pluimvee een daling zien. Echter het aantal kippen in 2012 ligt hoger dan in 2005, toen telde Nederland 95.190.000 kippen.

De mestproductie in Nederland is nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 2011. Toen produceerden de veeboeren gezamenlijk 71,4 miljoen kilo mest, in 2012 was dat 71,2 miljoen kilo. Het fosfaat- en stikstofgehalte is even eens gedaald. Stikstofuitscheiding daalde van 477,4 naar 474,8 miljoen kilo. De fosfaatuitscheiding daalde van 178,9 naar 169,7 miljoen kilo. Het fosfaatgehalte is sinds 1970 niet zo laag geweest.

Of registreer je om te kunnen reageren.