Home

Nieuws

Boeren vol vertrouwen naar 2013

Arnhem - Nederlandse boeren hebben een iets minder jaar achter de rug. Dat blijkt uit de jaarlijkse eindejaarsenquête van Flynth en LTO Noord Advies. Verwachtte in 2011 nog 35 procent van de boeren een beter jaar in het verschiet te hebben, dit jaar verwacht 40 procent een beter bedrijfsresultaat te boeken in 2013.

Van de ondervraagden boeren zegt 88 procent veel vertrouwen te hebben in de toekomst van het eigen bedrijf. Bijna de helft (49 procent) van het aantal ondernemers zegt investerings- of uitbreidingsplannen te hebben voor 2013. Dit percentage ligt 2 procent hoger dan in 2008 en 2009. Vorig jaar gaf 54 procent van de ondernemers aan te willen investeren of het bedrijf uit te breiden.

Van de ondernemers geeft 77 procent een voldoende voor het behaalde financieel resultaat in 2012. Dat is minder dan in 2011. Toen gaf 84 procent het eigen resultaat een voldoende. De groei is wel afgenomen. Merkte in 2011 nog 25 procent een groei in afzet, in 2012 daalt dit percentage met 5 procent. Boeren moesten iets langer op hun geld wachten in 2012: de betalingsdiscipline bij afnemers of klanten verslechterde van 12 procent in 2011 naar 16 procent in 2012.

De boeren noemden investeren in efficiëntie, kennis en duurzaamheid als belangrijkste onderwerpen. In 2011 werd nog schaalvergroting als belangrijke investeringspost genoemd. Opvallend is dat 21 procent van de enquêteerden aangeeft in 2013 te willen investeren in zonnepanelen. In 2012 heeft 7 procent van de ondervraagden zonnepanelen geplaatst.

Boeren zien als grootste belemmering voor hun bedrijf het Europese landbouwbeleid en de economische neergang. In 2011 was de angst voor een stagnerende vraag nog groot. In voorgaande jaren noemden de boeren het mestbeleid, de stijgende rente en vergunningen als bedreigingen voor het bedrijf. Slechts 11 procent van de deelnemers vindt dat de overheid voldoende heeft gedaan om het economisch herstel te stimuleren. Kreeg Rutte I nog in 2011 een 6,5, in 2012 krijgt hij met het huidige kabinet een 4,8 als rapportcijfer.

Of registreer je om te kunnen reageren.