Home

Nieuws 853 x bekeken

Wantrouwen in natuurplan Overijssel

Zwolle – Boeren hebben weinig vertrouwen in de Overijsselse plannen voor de aangepaste Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voorzitter Roelof Steenbeek van LTO Noord Overijssel zegt dat de boeren niet akkoord kunnen gaan met de aangepaste EHS, als er geen duidelijkheid is over het stikstofbeleid (PAS) in relatie tot de Natura 2000-gebieden.

Provinciale Staten steunden gisteren in meerderheid het voorstel om de herijkte EHS ter inzage te leggen. Gedeputeerde Staten neemt daarover volgende maand een besluit. In de plannen wordt de EHS ten opzichte van de oorspronkelijke plannen met 9.000 hectare verkleind. Toch staat er nog steeds 8.200 hectare op de nominatie om aangewezen te worden als extra natuur bovenop de bestaande 55.000 hectare natuur.
LTO-voorzitter Steenbeek was een van de 31 insprekers die gisteren het woord voerden bij de provincie. Op de agenda van provinciale staten stond de terinzage legging van de nieuwe EHS.
Steenbeek zei dat LTO Noord blij is dat de EHS aanmerkelijk is verkleind. ”Daarmee is veel schaduwwerking voorkomen. Maar tegelijk hebben wij ons grote zorgen en verbazing over het proces over de Natura 2000-gebieden.” Vooral de aanwijzing van de Engbertsdijkvenen, Boetelerveld en Wierdenseveld als Natura 2000-gebied trekt een zware wissel op omliggende bedrijven. Gedeputeerde Hester Maij zegt dat het draagvlak voor die gebieden tot het nulpunt is gedaald.
LTO herkent zich ook niet in de manier waarop de provincie LTO-standpunten heeft verwoord. Soms werd gezegd dat er een unaniem positief advies lag, terwijl LTO’ers tegen waren.

Gedeputeerde Hester Maij (CDA) zegt dat de verslagen uitdrukkelijk zijn voorgelegd aan de deelnemers en dat ze ook de kans hebben gekregen hun standpunten daarin alsnog te verwerken.

Of registreer je om te kunnen reageren.