Home

Nieuws 1 reactie

Verdaas vertrouwt op sancties productschap in antibioticadossier

Den Haag – Staatssecretaris Co Verdaas van landbouw vertrouwt erop dat de sancties van het Productschap Vee en Vlees voor rundveehouders die zich niet aan de antibiotica-eisen houden, effectief zijn.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het PVV kan via het tuchtgerecht geldboetes, berispingen, openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de veehouder en onder verscherpt toezicht plaatsen van de veehouder opleggen aan ondernemers die zich niet aan de regels houden. “Ik ga ervan uit dat de door de voorzitter van het PVV genomen maatregelen effectief zullen zijn”, aldus Verdaas.

Uit een monitoring blijkt dat 7.000 van de 32.000 rundveehouders in Nederland nog niet voldoen aan de controleverplichting en de verplichting tot centrale registratie van antibioticagebruik. Verdaas vindt dit onwenselijk. “Een volledige en betrouwbare registratie is van belang voor de monitoring van het gebruik en als instrument om het gebruik te kunnen verlagen.”

Volgens de productschapverordening moeten rundveehouders met vijf of meer dieren sinds 1 januari 2012 geleverde antibiotica centraal registeren in de database Medirund. Daarnaast moeten ze zich op eigen kosten laten controleren op naleving van de verordening. Dit kan door zich aan te melden bij een controleorganisatie of kwaliteitssysteem dat erkend wordt door het PVV.
Vanuit de sector wordt kritisch gereageerd op de cijfers. Bij de 7.000 boeren zitten veel vleesveehouders, hobbyhouders en gestopte ondernemers. De vleessector neemt zelf maatregelen tegen overtreders: vanaf maart wordt vee alleen nog afgenomen van bedrijven die het antibioticagebruik registreren in Medirund.

Eén reactie

  • politiek

    Staatssecretaris Co verdaas kan op PVV vertrouwen ? Ik vraag me af, weet het PVV dat wel ? Is die op de hoogte van die verantwoording ? en welke verantwoording heeft het NVWA dan wel ? . Het bekende afschuifsysteem. Doe je een WOB verzoek om duidelijkeid openheid en transparantie inzake voedselveilgheid en volksgezondheid dan krijg je te horen dat economisch belang en/of financieel belang van de Staat belangrijker is. Owel geen gegevens. Lekker makkelijk dus. Sterker nog je wordt verwezen naar het NVWA ! . Mijn inziens is echter volksgezondheid ook een economisch belang. Naast het enorme humane leed bij kanker, diabetes, hart en vaatziekten en misvormde kinderen zijn de volksgezondheidskosten met miljarden euro,s gestegen de laatste jaren. Tevens is er besloten meen ik om die Productschappen op te heffen. Gelukkig. Maar dit brengt wel met zich mee dat dergelijke verantwoordelijkheden als antibioticadossier al niet veilig is bij de Productschappen. Vergeet niet dat er meerder bestuurders uit bedrijfsleven in bestuur productschappen zitten . Doofpotmodulens in belang van het bedrijfsleven. Direct onderbrengen bij de NVWA dus , korter onder de verantwoording van de heer Co Vedaas zelf. Geen afschuifmethoden bij dergelijke onderwerpen !

Of registreer je om te kunnen reageren.