Home

Nieuws

Tweede Kamer wil betere benutting SDE+-regeling

Den Haag - De fracties van VVD, D66 en Groenlinks willen dat de gelden die beschikbaar zijn via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie plus, (SDE+) beter benut worden.

Dat blijkt tijdens een debat over de nieuwe wetgeving voor duurzame energie. Voor de huidige regelgeving is veel belangstelling, maar de gelden die toegewezen worden aan ondernemers worden niet altijd benut omdat projecten uiteindelijk niet of niet tijdig gerealiseerd worden.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken erkent het probleem, maar geeft aan dat het geld na afspraken in het kabinet doorgeschoven kan worden naar het volgende jaar. Kamp schetst dat het geld dat niet wordt uitgegeven maximaal 2 à 3 procent van de energiepbelasting is. Hij vindt dit acceptabel. "Als daar problemen ontstaan zal ik het melden en dan overleg ik graag met de Kamer om tot een oplossing te komen. Ik heb geen zin om geld binnen te halen dat vervolgens niet uitgegeven wordt", aldus Kamp. Hij zegt ook toe te proberen te voorkomen dat het geld wordt besteed aan andere doelen.

De suggestie van D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven om een fonds in te stellen zodat bedragen kunnen worden doorgeschoven naar andere jaren, wijst Kamp af. Dit is in strijd met de begrotingsafspraken van het kabinet.

Tijdens het debat bleek dat diverse fracties moeite hebben met de grote bedragen die uitgetrokken worden voor het verduurzamen van de energie. "16 procent duurzame energie is een ambitieuze doelstelling. Hiervoor zijn grote investeringen nodig op lange termijn. Daar is ook consistent beleid voor nodig", zegt Kamp. Hij legt uit dat de bedragen die uitgetrokken worden voor duurzame energie, net genoeg zijn om de doelstellingen te halen. "Het zou niet goed zijn om doelen te stellen en daarbij niet genoeg budget beschikbaar te hebben." De Christenunie vindt het bijstoken van biomassa in kolencentrales geen duurzame oplossing. "Dat is het misschien ook niet op lange termijn, maar het kan wel bijdragen aan de omschakeling naar duurzame energie.  Met de SDE+-regeling willen we zoveel mogelijk duurzame energie produceren en dit zo kosteneffectief mogelijk doen. We moeten daarbij roeien met de riemen die we hebben en het bijstoken van biomassa is daar één van", aldus Kamp.

Of registreer je om te kunnen reageren.