Home

Nieuws

Subsidie voor mestsilo en klimaatcomputer

Den Haag - Veehouders kunnen van 3 tot en met 28 december subsidie aanvragen voor investeringen in milieuvriendelijke maatregelen. Dit maakte Dienst Regelingen (DR) bekend.

De subsidieregeling 'Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen' gaat om milieuvriendelijke machines en installaties waarmee de ondernemer energie kan besparen of kan meehelpen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn drie investeringscategorieën waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Binnen de subsidieregeling gaat het om categorie 3, 4 en 5. De eerste twee categorieën waren eerder dit jaar opengesteld.

Onder categorie 3 vallen mestsilo’s. Er ligt dus geld klaar voor investeringen in mestopslag. Er gelden voorwaarden, zoals minimale opslagcapaciteit. Er wordt geen subsidie verstrekt voor mestkelders, mestzakken of foliebassins.

Onder categorie 4 'energie-efficiëntie' vallen investeringen waarbij de energie of warmte alleen wordt gebruikt voor de landbouwonderneming. Denk hierbij aan investeringen in een warmtepomp, warmtepompboiler of klimaatcomputer voor bewaarruimten.

Onder categorie 5 'hernieuwbare energie' vallen investeringen in bijvoorbeeld een biomassaketel, zonneboiler of kleine windturbine.

Voor de subsidie stelt het ministerie van Economische Zaken €7,5 miljoen beschikbaar. Naast de bijdrage van het ministerie, stelt provincie Utrecht ruim €1,2 miljoen beschikbaar voor de categorieën 4 en 5. Indienen kan bij DR.

Of registreer je om te kunnen reageren.